Bảng Giá Pin Điện Thoại Vivo

Bảng Giá Pin Điện Thoại Vivo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Vivo Apex190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-75 / Y21190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-77 / Y31190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-80 / X5 Max F / X5 Max V / X5 Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-86 / V1 Max / Y37190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-89/ X6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-92 / V1 / Y35190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-95 / Y51190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-A0 / V3 Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-A7 / V3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-A8/ X7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-B1 / Y55 / Y55S / Y55L / Y55A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-B2 / V5 / V5S / Y66190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-B9 / V5 Plus / X9I190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-C1 / Y53190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo B-C9 / V7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo E3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo E5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Nex190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Nex S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo S9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo V1 Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo V11i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo V1Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo V3 Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo V5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo V5 Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo V5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo V5/ V5S/ Y53/ Y55/ Y55S/ B-B1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo V5S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo V7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo V7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo V9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo V9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo V9 Youth190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X1S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X20190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X20 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X21190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X5 Max Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X5 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X5Max Platinum190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X5V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X6 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X6S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X6S Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X7 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X9 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X9i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X9L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X9s190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo X9s Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Xplay 3S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y17190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y21190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y22il190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y22L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y23L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y27190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y27L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y28L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y29L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y31190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y31A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y33190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y35190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y35A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y37190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y3t190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y51190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y51e190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y53190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y55190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y55l190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y55S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y622190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y627190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y65190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y66190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y66i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y69190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y71190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y75190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y75S190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y79190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y81190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y83190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y85190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y927190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y935190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Y937190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Vivo Z1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%