Bảng Giá Pin Laptop HP

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin HP 10 G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 10 Plus290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 1000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 13 U108TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 14390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 14 AC141TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 14 AC148TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 14 AC149TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 14 AC180TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 14 AL116TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 14 BS007NG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 14 R220TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 14 R221TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 14-A/ 14-S/ 15-A/ 15-H/ 15-S/ HP 240 G2/ CQ14/ CQ15/ 15H/ 14N / 14R/ 14D/ 15R/ Compaq Presari390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 AC009TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 AC140TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 AC151TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 AC606TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 AC665TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 AY526TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 AY538TU 1AC62PA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 BS103NG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 BS767TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 D069WM390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 D102TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 DA0050TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 DA0055TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 NoteBook PC390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 15 R012TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 2140 2133390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 240 G0 G1 G2/ Pavilion Touchsmart SleekBook 14/ 14T/ 14Z/ 15/ 15T/ 15Z/ Pavilion 14 14T/ 14Z/390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 245 246 250 255 256 G4/ 14G/ 14Q/ 15G/ 15Q / 14A/ 15T-A/ 15Z-A/ 14AC/ 14AN/ 15G-A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 340 G3/ 346 G3/ 348 G3/ 348 G4/ HS04/ HS04041/ HSTNN-LB6U/ HSTNN-LB6V/ HSTNN-PB6S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 348 G3 1FW38PT390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 4320/ 4321/ 4520/ 4325/ 4425/ 4421/ 4325/ 4326390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 4416S/4416/4415S/4415/4412S/4412/4411S/4411/4410S/4410390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 4420390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Hp 4430/4431/4535/4436/4435390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 4730S/ 4740S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 5101/ 5102/ 5103390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 6520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 6535B / 6710B/ 6730B / 6930B / 6735B / 8730p/ 8440p390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 7 G2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 7 Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 8 G2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 810 I7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP 8460/ 8560/ 8470/ 8570/6360B/6460B/6465B/6470B/6475B/6560B/6565B/6570B390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Business 6720S / 6730S/ 6735S/ 6830S/ 6820S / 550 / 610390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Business NoteBook 2710P/ EliteBook 2730P/ 2740P/ 2740P/ 2740P/ 2760P/ 2760P/ OT06/ HSTNN-CB45390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Business NoteBook 6910/ 6510/ 6710/ NX5100/ NX6100/ NC6200/ NC6300/ NC6400/ HSTNN-C12C/ PB994390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ChromeBook 11 G3/ 11 G4/ 11-1100/ 11-2200/ PE03XL/ TPN-Q151/ HSTNN-LB6M390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ChromeBook 11 G5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ChromeBook 11/ 14-Q/ A2304XL/ HSTNN-LB5R/ TPN-Q134390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ChromeBook 13 G1/ SD03XL/ TPN-Q176/ HSTNN-IB7K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ChromeBook 14390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ChromeBook 14-X/ B003XL/ HSTNN-IB6C/ HSTNN-IB6P/ TPN-Q137390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Compaq 2230s CQ20390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Compaq 500/ 520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Compaq 6530/ 6535/ 6440/ 6730/ 6735/ 6930/ 8440390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Compaq DV3/ CQ35390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Compaq nc8200 nw8200 nw8230 nw8440 nx7400 NC8430390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Compaq Presario 910/ 920/ 930, 935, 940, 943, 945, 950, 955/ CM2082C/ CQ-1700L/ DG105A/ PPB00390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP CQ42/CQ32/CQ52/CQ62/CQ72/DM4/G32/G42/G62/G72/ENVY 17/G4/G6/CQ43/1000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP DM1-1000/ 311390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP DM3 / DV4-3000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP DV1000/M2000/W06L/Q05L/L17L/ZE2000T/TE2000Z/M20001AP390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP DV2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP DV2000/ 2100/ 2200/ 2300/ 2400/ 2500/ 2600/ 2700/ DV6000/ DV6100/ DV6200/ DV6300/ DV6400/ DV6390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP DV2000/DV2100/DV220/DV2300/V3000/DV6000/V6000/DV6100/DV6200390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP DV3000/DV3007/DV3008/DV3010/DV3011/DV3020/DV3027/DV3028/DV3029/DV3030/DV3118/DV3500/DV3508/DV3509/DV3007TX/DV3010TX/DV3020TX/DV3030TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP DV3-2000/ CQ35390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP DV4/DV5/DV5T/DV5Z/CQ40/CQ45/CQ50/CQ60/CQ70/CQ55390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP DV6/ HDX16/ Compaq CQ40/ CQ41/ CQ45/ G60/ G61/ G70/ G71/ CQ50/390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP DV7/ DV8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP DV9000/DV9100/DV9200/DV9500/DV9600/DV9700/DV9800/DV9009/DV9030/DV9008/DV7000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Elite X2 1011 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Elite X2 1012790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Elite X2 1012 G2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Elite X2 1013 G3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Elite X2 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 1020790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 1030 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 1030 G2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 1040 G1/ 1040 G2/ 1040 G3/ BL06XL/ HSTNN-DB5D/ HSTNN-W02C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 1040 G3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 1040 G4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 1050 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 2170P790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 2560p/ 2570P790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 720 G2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 725 G3/ 820 G3/ SN03XL/ HSTNN-DB6V/ HSTNN-I42C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 725 G4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 740 G2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 740 G5/ 745 G5/ 840 G5/ 850 G5/ ZBook 15U G5/ HSTNN-LB8G/ SS03XL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 745 G4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 755 G4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 800 SERIES G5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 820 G1/ 725 G2/ SB03/ SB03XL/ HSTNN-LB4T790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 820 G4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 830 G5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 8310B 8530 8540P 8730 8740P790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 840 G4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 840 G5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 8460/ 8470/ 8560/ 8570/ HP ProBook 6360b/ 6460b/ 6470B/ CC03/ CC06/ CC06X/ CC06XL/790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 848 G3/ 740 G3 G4/ 745 G3 G4/ 840 g2 G3 G4/ 850 G3 G4/ ZBook 15U G3 G4/ CS03XL/ HST790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 850 G4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 850 G5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook 8560w 8760w790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook Folio 9470M / 9480M/ BT04XL/ BA06XL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook Revolve 810 G1/ OD06XL/ HSTNN-IB4F790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook X360 1030790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook X360 1030 G2/ 1GY29PA/ 1GY30PA/ 1GY31PA/ HSTNN-104C/ HSTNN-I04C/ HSTNN-IB70/ HSTNN-790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP EliteBook X360 G3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ElitePad 1000790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ElitePAD 1000 G2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ElitePad 1000 G2 Healthcare790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Envy 13 -1000790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ENVY 13 AC605TX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ENVY 13 AD158TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ENVY 13 AH0027TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ENVY 13 D029TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ENVY 13 D049TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Envy 13-D/ VR03XL/ HSTNN-IB7E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Hp Envy 14/PI06/ PI09/ HSTNN-LB4N790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Envy 14-K/ 14T-K/ PX03XL/ HSTNN-DB4P/ HSTNN-IB4P790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Envy 14-U/ 14T/ 15T/ 17T/ 17-K00/ 17-K100/ 17-K200/ M7/ Envy 15-K00/ 15-K200/ Pavilion 14/ 15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ENVY 15 AE130TX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ENVY 15 K211TX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Envy 15-3000/ 15T-3000/ 5T-3100/ 5T-3200/ 5T-3300/ LR08XL/ HSTNN-DB3H/ HSTNN-UB3H790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Envy 15-J000/ 15-Q000/ 15T-J000/ 15Z-J100/ 17-J000/ 17T-J000/ Envy M6/ Envy Touchsmart 15/ 15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ENVY 17 AE143NG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Envy 17/ 17T/ 17-1000/ 17-2000/ 17-3000/ Compaq 1000/ 2000/ MU06/ MU09/ MU06XL/ HSTNN-YB0W/ H790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Envy 17-3000/ VT06XL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Envy 17-N/ 17-R/ 17-N000/ M7-N/ MC04/ MC06/ HSTNN-PB6L/ HSTNN-PB6R790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Envy 4-1102ss/ 4-1102tu/ 4-1102tx/ 4-1103tx/ EL04XL/ EL04052XL/ HSTNN-IB3R/ HSTNN-UB3R790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Envy 6/ 6T/ 6Z/ 6Z-1000/ 6T-1000/ 6T-1100/ 6T-2000/ EG04XL/ HSTNN-DB3T/ HSTNN-IB3T790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Envy M6-P/ M6-P113DX/ M6-P013DX/ Envy 15T-AE/ 15T-AE000/ LP03XL/ HSTNN-DB7C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ENVY Touchsmart 14 K790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ENVY Touchsmart 17J790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Envy Touchsmart 4 1000790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ENVY Touchsmart M6-K / HP ENVY 14 SleekBook790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ENVY UltraBook 4790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ENVY X2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ENVY X360 M6790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP HP Pavilion HP 15 AX/ 15 AU ZIN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Hp ProBook 4230s390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP HP ProBook 430/ 430 G1/ 430 G2/ HSTNN-W01C/ H6L28ET/ HSTNN-IB4L/ RA04390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP MINI 110-3000 / 210-3000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP MINI 210-1000/ AN03/ AN06/ HSTNN-IB0O/ HSTNN-IBOO/ HSTNN-IB0P/ HSTNN-LB1N/ HSTNN-LBOP/ HSTNN-390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP nc2400 nc2410 2510p 2530p EliteBook 2530p 2540p390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NC6000/NC8000/NX5000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NC6100/NC6105/NC6110/NC6115/NC6120/NC6200/NC6220/NC6230/NX6100/NX6105/NX6115/NX6120/NX6125390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NC6105/ NC6110/ NC6115/ NC6120/ NC6200/ NC6220/ NC6230/ NC6400/ NX5100/NX6100/ NX6105/ NX6390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 14 R200390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 15 BA000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 15 BS 600390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 15 D100390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 15 G000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 15 R200390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 1B00390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 240 G6390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 242 G2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 245 G6390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 248 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 250 G6390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 348 G4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 350 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP NoteBook 355 G2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Omen 15 AX250WM390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Omen 15T390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Omen 17T390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Omen X 17 AP0XX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Omni 10390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP OmniBook XE3B/ F1941A/ N5195/ Pavilion N5400/ F2024B390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion 11/ 11-S001TU/ 11-S002TU/ 11-S003TU/ PP02XL/ TPN-Q166/ HSTNN-1B7H/ HSTNN-IB7H390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion 14 AB165TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion 14 AB167TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion 14 AL009TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion 14 COFFECE LAKE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion 14 R041TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion 14-AB/ 15-AB/ 17-G/ HP Pavilion Gaming 15-AK/ KI04/ HSTNN-LB6T/ HSTNN-LB6S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion 14-AC/ 14-AF/ 14-AM/ 14G-AD/ 14Q-AJ/ 14T-AC/ 14Z-AE/ 15-AC/ 15-AF/ 15-BA/ 15-BF/ 15-390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion 15390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion 15 AB223TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion 15 AB253TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion 15 AU123CL390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion 15 CC117TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion 15-BC/ 15-BC016TX/ HP Omen 15-AX/ TE03061XL/ TE03XL/ TPN-Q173390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion DV1000/ DV4000/ DV5000/ V5000/ V2000/ M2000/ Compaq NX7200/ NX4800/ Compaq Presario390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion DV2500/ DX6500/ HP 540/ 6820s/ 6520s/ 6720s390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion DV8000/ DV8100/ DV8200/ DV8300/ HSTNN-DB20/ HSTNN-IB20/ HSTNN-OB20390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion Envy X360/ HSTNN-LB6L/ NP03XL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion Folio 13390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion Omen 15-5010NR390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion Touch I5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion Touchsmart 11-E000/ 210 G1/ 215 G1/ KP03/ HSTNN-DB5P/ HSTNN-IB6N390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion Touchsmart 14/ 15/ 248 G1/ 340 G1/ 350 G1/ 350 G2 / 248 G1/ 345 G1/ 355 G1/ LA04/ HS390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion Touchsmart SleekBook 14/ 15/ HY04/ HSTNN-YB4U/ HSTNN-IB4U (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion Touchsmart SleekBook 14/ 15/ HY04/ HSTNN-YB4U/ HSTNN-IB4U (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X2 10-N/ 10-J/ 10-N100/ 10-N200/ DO02XL/ HSTNN-LB6Y/ HSTNN-DB7E/ TPN-I121790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X2 11/ SlateBook 10 X2/ Pro X2 410 G1/ MY02XL/ HSTNN-LB5C/ HSTNN-IB5C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X2 12/ X2 13/ GI02XL/ G102XL/ HSTNN-LB7D/ TPN-Q169790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X360 11790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X360 11 AD104TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X360 11/ X360 11-U/ X360 11-AB/ NU03XL/ HSTNN-UB6V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X360 11-AD/ X360 11-N/ X360 310 G1/ PL02XL/ HSTNN-DB6B790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X360 11-K/ 11-K000NA/ 11-K001NC/ V02XL/ TPN-Q164/ TPN-W112/ HSTNN-LB6P790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X360 11M/ 11M-AD013DX/ 11M-AD013DX/ KN02XL/ TPN-W124/ HSTNN-UB7F790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X360 13790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X360 13/ 13-A/ X360 15/ X360 15-U/ Envy 15-U/ NP03XL/ HSTNN-LB6L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X360 13/ 13-S/ 13-S000/ LE03/ LE03XL/ TPN-W113/ HSTNN-PB6M/ HSTNN-UB6O790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X360 13-U/ X360 M3/ M3-U/ X360 11 G1 EE/ X360 11 G2 EE/ Stream 14/ Stream 14 Pro/ B1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X360 14/ 14-BA/ 14-BA000/ 14-BA000NF/ 14-BA000NL/ 14-BA000UR/ BK03XL/ HSTNN-LB7S/ HS790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X360 15/ 15-BR000/ 15-BR000NO/ 15-BR000UR/ WA03XL/ WAO3XL/ HSTNN-LB7T790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X360 BA063TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pavilion X360 U100790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pro 10 EE G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pro 610 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Pro 8790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP PRO X2 410 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP PRO X2 612790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 11 EE G2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 11/ 11 EE G1/ 11 EE G2/ DB03/ DB06/ HSTNN-IB6V/ HSTNN-IB6W/ HSTNN-LB6Q/ HSTNN-W04C/ H390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 3105M/ Pavilion DM1-3000/ DM1-3100/ DM1-3200/ GB06/ GB06055/ HSTNN-E05C/ HSTNN-OB2D/390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 400 SERIES G3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 4210S/ 4310S/ 4311S/ HH04/ HSTNN-0B91/ HSTNN-0B92/ HSTNN-DB91/ HSTNN-DB92/ HSTNN-I69C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 430390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 430 G3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 430 G3/ 440 G3/ R006/ RO06XL/ HSTNN-PB6P/ HSTNN-LB7A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 430 G4/ 430 G5/ 440 G4/ 440 G5/ 450 G5/ 455 G4/ 455 G5/ 470 G4/ 470 G5/ RR03XL/ HSTNN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 430 G5 3KX72ES390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 4330s/ 4331s/ 4400/ 4440S/ 4441S/ 4445S/ 4446S/ PR06/ PR09/ HSTNN-1B2R390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 4340s 4341s / RC06XL390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 440390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 440 G1/ 445 G1/ 450 G1/ 455 G1/ 470 G1/ FP06/ FP09/ HSTNN-C81C/ HSTNN-IB4J/ HSTNN-LB4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 440 G3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 440 G4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 440GO/ ProBook 445/ ProBook 450/ ProBook 455/ ProBook 470/ Elipad 900390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 445 G2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 450 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 450 G3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 450 G3/ 455 G3/ 470 G3/ RI04/ RI06XL/ HSTNN-DB7B/ HSTNN-PB6Q/ HSTNN-Q94C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 450 G4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 4510s/ 4515s/ 4710s/ 4720s/ HSTNN-I60c-5/ HSTNN-Ib89/ HSTNN-OB88/ HSTNN-IB89/ HSTNN-I390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 4535S/ 4440s/ 4441s/ 4446s/ 4540s/ 4545s/ HSTNN-DB2R/ HSTNN-I02C/ HSTNN-IB2R/ HSTNN-O390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 455 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 470390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 5220390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 5310M/ 5320M390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 5330M/ HSTNN-DB0H/ FN04390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 640 G2/ 645 G2/ 650 G2/ 655 G2/ CIO3/ CIO3XL/ HSTNN-UB6Q390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 640/ 640 G1/ 645/ 645 G1/ 650/ 650 G1/ 655/ 655 G1/ CA06XL/ HP HSTNN-IB4W/ HP HSTNN-L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 645 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 650 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 650 G1/ 640 G1/ 645 G1/ CA06XL/ HSTNN-DB4Y390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook 655 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook X360 11 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ProBook X360 440 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Slate 10 HD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Slate 6490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Slate 7490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Slate 8 Plus490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Slate 9490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP SleekBook 14790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre 13 3100790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre 13 4100790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre 13 AF033790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre 13 PRO790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre 13 PRO 13 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre 13 PRO X360 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre 13 V020TU790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre 13 XT 13 2200790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre 13-3000/ 13T-3000/ 13-3000EA/ 13-3000ED/ 13-3000EE/ RG04XL/ HSTNN-DB5Q/ HSTNN-LB5Q790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre 13-V000/ 13-V000NA/ 13-V000NC/ 13-V000ND/ 13-V000NE/ S004XL/ HSTNN-1B7J790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre 14790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre X2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre X2 12/ X2 12-C000/ 12-C000NF/ AH04XL/ HSTNN-DB7S/ TPN-Q184790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre X2 Pro 13/ Spectre 13-H200/ TP02XL/ HSTNN-1B5U/ HSTNN-IB5U790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre X360 13790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre X360 13 4101DX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre X360 13-4000/ 13-4000N/ 13-4000U/ Spectre Pro X360 Convertible G1/ Pro X360 G1/ Pro X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre X360 13-AC/ X360 13-W/ SH03XL/ TPN-Q178/ HSTNN-LB7L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre X360 15 BL012DX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre X360 15-AP/ PG03XL/ TPN-Q168/ HSTNN-LB7C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre X360 15T BL100790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre X360 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Spectre XT790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP SPLIT X2 13 R790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Split X2 13/ 13-F010DX/ TG03XL/ TPN-W110/ HSTNN-DB5F/ HSTNN-IB5F790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Split X2 13/ Split X2 Detachable/ Pavilion X2 13-R000/ SK02XL/ HSTNN-DB6G/ HSTNN-LB6G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Split X2 13-G100/ 13-G200/ 13-M000/ 13-M100/ 13-M200/ Pavilion X2 13-P10013-P200/ W003XL/ WO0790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Stoli Pavilion X2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Stream 11/ 11 Pro/ Stream 11-D/ Stream 13/ 13-C/ 13-C000/ ME03XL/ HSTNN-LB6O/ HSTNN-UB6M390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Stream 13-V490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP Stream 8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP TouchPad490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP TX1000 TX1200 TX2000 TX2500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP x2 210390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP X360 13 U790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP X360 310 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP X360 330 G1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP X360 350 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 14490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 14 14U G4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 14 G1/ 14 G2/ 15U G2/ HP EliteBook 740 G1/ 740 G2/ 745 G1/ 745 G2/ 750 G1/ 750 G2/ 755490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 14 G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 14U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 14U G4/ ZBook 15U G4/ TA03XL/ TA03051XL/ HSTNN-1B7L490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 15 15U G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 15 G3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 15 G3/ 15 G4/ VV09XL/ HSTNN-C87C/ HSTNN-DB7D490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 15U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 17 G1/ 17 G2/ ZBook 15 G1/ 15 G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 17 G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 17 G3/ AI06XL/ A106XL/ HSTNN-C86C/ HSTNN-LB6X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 17 G4/ AA06XL/ Z3R03AA/ Z3R03UT490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook 17 Studio G3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook Studio G3/ Studio G4/ Z004XL/ ZO04XL/ HSTNN-C02C/ HSTNN-C88C/ HSTNN-LB6W490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin HP ZBook X2 G4/ DN04XL/ HSN-Q01C/ HSTNN-DB7P490,00006-12 ThángGiảm 3-20%