Bảng Giá Pin Laptop Samsung

Bảng Giá Pin Laptop Samsung

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Samsung 200A5B390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 3 NP300E5M390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 300E4E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 300E5A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 300E7A490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 310E5C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 350E5C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 350E7C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 350E7X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 350U2A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 350U2B390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 350U2Y590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 350V5C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 370R5E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin SamSung 3V T116390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 400B5B590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 450R4E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 450R5E290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 470R5E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 5 NP500R3M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 510R5E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 530U3B490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 530U3C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 530U4B290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 530U4C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 530U4E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 540U4E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 550P5C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 550P7C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 670Z5E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 7 NP740U3E290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 700G7A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 700G7C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 700Z3A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 700Z5A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 700Z5C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 700Z7C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 730U3E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 740U3E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 870Z5E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 880Z5E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 9 ALWAYS290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 9 NP900X5N290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 9 NP940X3G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 9 PEN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 9 PRO290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 9 SPIN NP940X3L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 900X1B290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 900X3A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 900X3F290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 900X4C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 900X4D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 900X5L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 905S3G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 915S3G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 930X2K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung 940X3G290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP270E4V/ NP275E4V/ NP370R4E/ NP370R4V/ NP370R5E/ NP370R5V/ NP450R4E/ NP450R4V/ NP450R5E290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP300E4X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP300E4Z290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP300E4Z i3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP300E5Z290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP300V4Z290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP350U2A/ NP350U2B/ NP350U2Y/ AA-PBZN6PN290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP350U2Y i3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP500R5L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP530U3B/ NP530U3C/ NP540U3C/ PBYN4AB/ PLWN4AB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP530U4B/ NP535U4C/ NP530U4C/ NP520U4C/ PBYN8AB/ PLYN8AB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP530U4E/ NP540U4E/ NP730U3E/ NP740U3E/ PBWN4AB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP600 Series/ NP200/ NP400/ PLAN6AB/ PBAN6AB/ PLAN9AB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP600B4C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP600B5BH290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP700G7A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP700G7C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP700Z3A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP700Z3A/ NP700Z3C/ NP700Z4A/ NP700Z5A/ NP700Z5B/ NP700Z5C/ NP700Z7C/ PBPN8NP290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP800G5H290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP900X3A/ PLAN6AR290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP900X3C/ NP900C3D/ AA-PBXN4AR/ AA-PLXN4AR290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP900X4C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP900X4C-A04DE/ NP900X4B-A02US/ NP900X4B-A03/ NP900X4C-A01/ NP900X4C-A04DE/ NP900X4D-A01290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP900X5N290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP930X2K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP930X5J290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP930X5JI290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP940X3M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP940X5JI290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP940X5M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP940Z5L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung NP-R20/ NP-R25/ NP-X1/ NP-X11/ AA-PB0NC4B/E/ AA-PB1NC4B/ AA-PBONC4B390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung P5200/ Tab 3 10.1/ T4500E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung P600/ P601/ T520/ T8220E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung P900/ P905/ Galaxy Tab Pro 12.2/ T9500E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung Q1/ PB0UC3B390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung Q330290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung Q530490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung Q70290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung QX310490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung QX310/ QX410/ QX411/ QX510/ QX511/ SF310/ SF510/ PN3VC6B/ PN3NC6F390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung QX410390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung QX411490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung QX412590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung QX510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R18590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R25490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R25PLUS390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R408490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R409/ N210390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R418390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R425390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R428290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin SamSung R428 R429 R430 R439 R480 R519 R522 R530 R580 300E 300V Q428 P60 R60 RF512 RV408 RV409390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R439390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R439 i5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R440490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R455390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R463290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R469390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R480490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R50/ R55/ M40/ M50/ M55/ M70/ X15/ X20/ X25/ X30/ X50/ SX15/ C16B/ A-PB0NC6B/ AA-PB0NC6B390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R505390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R509390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R517390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R519590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R520290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R522590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R523490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R525490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R528490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R530490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R538390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R540290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R55290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R560490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R578290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R58390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R580390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R590390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R60390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R610390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R620390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R70390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R700390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R710390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R717390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R719390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R720390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R728390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R730390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung R780390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RC418390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RC508390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RC510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RC512390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RC520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RC528390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RC530390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RC710390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RC720390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RC728390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RC730390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RF410390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RF510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RF511390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RF710390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RF711390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RF712390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV408390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV410390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV415390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV418390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV508390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV509390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV511390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV513390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV515390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV518390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV709390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV711390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV718390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung RV720390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung X05/ X10/ X10 Plus/ X10 XTC/ SSB-X10LS3249,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung X118390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung X120390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung X120/ X170/ X171/ NF110/ NF108/ NF208/ NF210/ NF310/ N310/ N315 / NP300U1A/ NP305U1A/ NP249,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung X125290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung X22290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung X360290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung X418590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung X420390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung X520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung X65390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung XE303C12390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung XE500C13/ XE500C13/ PBUN2TP249,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung XE550C22/ PLYN4AN249,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samsung XE700T1A/ XQ700T1A/ XE700T1C/ XQ700T1C/ PBZN4NP249,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Samusng NP300E4Z390,00006-12 ThángGiảm 3-20%