Bảng Giá Pin Tablet Huawei

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Huawei MediaPad M3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad X2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei media pad T1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad 10290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad 7 Youth2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad M1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad M2 10.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad M2 7.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad M2 8.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad M3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad M3 Lite290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad M5 10290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad M5 10 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad M5 8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad M5 Lite290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad S8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad T1 10.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad T1 8.0/S8-701u/S8-701/M2-801L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad T2 10.0 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad T2 7.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad T2 7.0 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad T2 8.0 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad T3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad T3 10290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad T3 7.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad T3 8.0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad T5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad X1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Huawei MediaPad X2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%