Bảng Giá Pin Tablet Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻkhông phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòngđể lại số diđộng bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Essential Lenovo G60390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin IBM Lenovo ThinkPad 13 E30390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin IBM ThinkPad W700 W700 W701 W701ds490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo 100-14IBY790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo 100-15IBD/ 500-14ISK/ 500-14ISK/ V4400790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo 100-15IBR790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo 100-15IBY790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo 100-15LBY/ 500-15ACZ/ Z41/ Z51/ Z51-70790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo 100S-11IBR790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo 100S-11IBY790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo 120S-11IAP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo 120S-14IAP790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo 310-15ABR790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo 310T-15ISK1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo 310U390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LENOVO 503LV390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo 710-14ISK/ 710-15ISK390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo 710S-13ISK390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A1/ A1-07/ L10C1P22390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A1000/ A3000/ A5000/ L12D1P31390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A200/ BL157390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A3000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A336/ A610/ BL159390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A3500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A366/ A366t/ BL190390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A390/ BL184390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A5500/ S8-50/ L13D1P32390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A6000 Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A600e/ A630/ BL206390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A628T390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A6600390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A700 TURBO390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A7010a48/ K4 Note/ BL256390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A7700390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A789/ S560/ P800/ BL169390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A8/ A806/ A808t/ BL229390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin LENOVO A816390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A850 Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A850+390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo A936/ A938/ BL240390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 2 8 inch490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 320390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 5590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 520490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Miix 720490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Moto G5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Moto G5 Plus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Moto Tab590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo N100/ N200/ C200series (6Cell)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo N22 N22-20 N42-20 CHROMEBOOK L15M3PB1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo P2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo P629/ A335/ A339/ BL134390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo P70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo P70/ P1M/ A5000/ BL234390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo P700i190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo P770190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo P780190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo P90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo PB2-670M / Phab 2 Plus PB2-670M/ L16D1P32390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Phab 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Phab 2 Plus490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Phab PB1-750M/ PB1-770M/ L15D1P32390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Phab Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Phab Plus PB1-770N/ L14D1P31390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo RocStar190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 10390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 2 A10-30/ TB2-X30/ L14D2P31390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 2 A7-30490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 2 A7-30/ A7-50/ A3500/ S5000/ L13D1P31390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 2 A8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 3 7 Inch Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 3 8 Inch Plus390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 4 10 Inch490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 4 10 Inch Plus490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 4 8 Inch590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 4 8 Inch Plus490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab 7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab A7-50490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Tab S8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo TB2-X30F390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo TB3-X70N490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo TB-7304X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo X200/ X201 (6cell)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo X200/ X201 (8cell) MÀN HÌNH XOAY590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo X220590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo X230 (6CELL)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo X230 (6CELL) MÀN HÌNH XOAY590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo X300/ X301590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo X40 series (8cell)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo X60/ X61 series (4cell)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo X60/ X61 series (8cell) – MÀN HÌNH XOAY390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo XIAO XINRUI 7000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo XIAOXIN 5000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Xiaoxin TB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Y300 F31A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Y40 70790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Y40 80790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Y400490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Y400/ Y410490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Y40-70490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Y410490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Y430490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Y450/ Y550490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Y50490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Y5070490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Y50-70490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Y560490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Y7070490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 131,190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 10/ 2-1050F/ 2-1050L / L14C3K31390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 11590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 13590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 830F490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 PRO390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 PRO 13/ Y50-70AS490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 series 11590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 2 series 13290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 3 (14 INCH)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 3 14390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 3 8 YT3-850M390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 3 PRO 1370290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 3 series 11290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 3 series 14490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 500 14ISK390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 500 15 INCH490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 500 15 SERIA390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 510490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 510 14590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 510 14ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 520590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 520 14ISK390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 700 (14 INCH)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 700 14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga 900290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga A12490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga A12 YB-Q501F390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga B8000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Pro YT3-X90L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 2/ YT3-830L/ L14C2K31390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 3 850F390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 3 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 3 Pro 10 Z8550590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 3 Pro X90F590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 3 Pro X90L590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 3 Pro Z8550590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tab 3 Pro/ YT3-X90L/ YT3-X90F/ YT3-X90X/ L15D1P31590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tablet 10 HD Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tablet 2 10.1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tablet 2 8.0590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tablet 2 Pro590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga Tablet 8/ B6000/ L13C2E31590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Lenovo Yoga YT3-850M590,00006-12 ThángGiảm 3-20%