Bảng Giá Pin Tablet Surface

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Pin Microsoft Book 2990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Microsoft Surface Pro 51,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface 1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface 1514390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface 1516390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface 1601590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface 1631390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface 1645590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface 1724490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface 3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Book1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Book (KEY)1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Book (LCD)1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Book 1 (KEY)1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Book 2 13.51,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Book 2 151,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Pro 1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Pro 1/2/ RT 1514/ P21GU9890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Pro 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Pro 2/ RT 2 1572/ P21G2B890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Pro 3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Pro 4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Pro 61,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Pro 71,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface Pro X1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface RT 1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface RT 1516/ Surface 1/ P21GK3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Pin Surface RT 2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%