Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ram Dell 15R590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Alienware 13 R2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Alienware 13 R3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Alienware 14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Alienware 15 R2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Alienware 15 R3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Alienware 15R4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Alienware 17 R2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Alienware 17 R4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Alienware 17R5490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Alienware 18490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Chromebook 7310390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell G7 7588490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5447490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron N5378390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5370490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 10Z 1120590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 11 3148290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 11 3168490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 13 5368 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 13 5370590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 13 7370490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 13Z 5323490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 14 5468390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 14 7437390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 14 7460590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 14 Gaming 7466290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 14 N3437490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 15 7569590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 15 7570490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 15 7572290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 15 7579390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 15 Gaming 5576490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 15 Gaming 5577390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 15 N7566390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 17 5765290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 17 5767490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 17 5770 0357390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 17 7773490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 17 7779390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 17R 5720490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 17R SE 7720490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 3000490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 3467590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 3476590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 3567390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 3576490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 3878490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5551490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5552390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5555390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5557390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5558490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5559590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5567390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5570490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5720590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5748390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5749290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5755490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5758490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5759290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5767490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 5770290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 7573490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 7577290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 7577A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 7737390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron 7746290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron I5577490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron M521R390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron M531R490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron M731R390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron N5447390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron N5521490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron N5537490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron N5559490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Inspiron T3158490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 13 7380490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 14 E5450490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 3480490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 3490290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 3570490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 35803588490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5404490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5414290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5450290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5480290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 54805488590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5490590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5570590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5580390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 5590290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 7389490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 7390490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 7404390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 7414290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 7470490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude 7490490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude E5590490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude E6540490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude E7290390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude E7359490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude E7440390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Latitude E7480590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Precision 3510490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Precision 3520490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Precision 5510290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Precision 5520 UHD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Precision 7520490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Precision 7710490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Precision M7710590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Studio 1747590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Studio1569390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Vostro 14490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Vostro 14 5468290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Vostro 15 5568290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Vostro 15 7570490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Vostro 3568490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Vostro 3578290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Vostro 5370590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Vostro 5568490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Vostro 7570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Vostro N5370A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Vostro V3568290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Vostro V5468A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Vostro V5470290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell Vostro V5568490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS 11 4020Y290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS 11 i5 4210Y390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS 12490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS 12 9Q33490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS 13490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS 13 9370390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS 13 L321X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS 13T 9365390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS 14 1864SLV490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS 15390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS 15 FYK3F1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS 15 L521X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS 9343290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS 9360290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS DUO 12390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS DUO 13390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS L501X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS L502490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Dell XPS13290,00006-12 ThángGiảm 3-20%