Bảng Giá Ram Laptop HP

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ram HP 1000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 13 U108TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 14590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 14 AC141TX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 14 AC148TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 14 AC149TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 14 AC180TU590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 14 AL116TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 14 BS007NG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 14 R220TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 14 R221TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 AC009TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 AC140TX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 AC151TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 AC606TX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 AC665TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 AY526TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 AY538TU 1AC62PA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 BS103NG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 BS767TX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 D069WM490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 D102TX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 DA0050TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 DA0055TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 Notebook PC290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 15 R012TX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 348 G3 1FW38PT290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP 810 I7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elite X2 1011 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elite X2 1012 G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elite X2 1013 G3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elite X2 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 1020390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 1030 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 1030 G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 1040 G3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 1040 G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 1050 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 720 G2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 725 G4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 740 G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 745 G4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 755 G4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 800 SERIES G5490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 820 G4590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 830 G5590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 840 G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 840 G5290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 850 G4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook 850 G5490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook X360 1030490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Elitebook X360 G3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Envy 13 AC605TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Envy 13 AD158TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Envy 13 AH0027TU290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Envy 13 D029TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Envy 13 D049TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Envy 15 AE130TX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Envy 15 K211TX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Envy 17 AE143NG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Envy TouchSMART 14 K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Envy TouchSMART 17J490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Envy ULTRABOOK 4390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Envy X2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Envy X360 M6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 14 R200490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 15 BA000490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 15 BS 600390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 15 D100290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 15 G000590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 15 R200390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 1B00490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 240 G6390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 242 G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 245 G6490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 248 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 250 G6490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 348 G4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 350 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Notebook 355 G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Omen 15 AX250WM290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Omen 15T490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Omen 17T390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Omen X 17 AP0XX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion 1 E012TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion 14 AB165TX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion 14 AB167TX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion 14 AL009TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion 14 COFFECE LAKE390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion 14 R041TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion 15590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion 15 AB223TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion 15 AB253TX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion 15 AU123CL390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion 15 CC117TU590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion Touch I5490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion X360 11590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion X360 11 AD104TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion X360 13490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion X360 BA063TU390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pavilion X360 U100290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pro X2 410 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Pro X2 612490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 11 EE G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 400 SERIES G3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 430490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 430 G3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 430 G5 3KX72ES290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 440290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 440 G3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 440 G4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 445 G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 450 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 450 G3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 450 G4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 455 G1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 470390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 645 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 650 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook 655 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook X360 11 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Probook X360 440 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Sleekbook 14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre 13 3100590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre 13 4100290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre 13 AF033390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre 13 Pro390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre 13 Pro 13 G1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre 13 Pro X360 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre 13 V020TU490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre 13 XT 13 2200590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre X2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre X360 13290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre X360 13 4101DX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre X360 15 BL012DX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre X360 15T BL100490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre X360 G1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Spectre XT490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Split X2 13 R490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP X360 13 U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP X360 310 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP X360 330 G1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP X360 350 G1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Zbook 14490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Zbook 14 14U G4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Zbook 14 G2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Zbook 14U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Zbook 15 15U G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Zbook 15 G3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Zbook 15U290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Zbook 17 G2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram HP Zbook 17 STUDIO G3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%