Bảng Giá Ram Laptop Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ram Essential Lenovo G60490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo 310U490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo B40 80490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo B4400490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo B460490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo B490390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo B50 80490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo B590490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo B71 80390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo E51 80490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo EDGE 15490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Essential B41 80290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Flex 2 14490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Flex 2 15490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Flex 2 Pro 15490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Flex 3 11490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Flex 5 1470390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Flex 6 14IKB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo G5070590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo G570490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo G580390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo G770490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad 510 15IKB590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad 700 17ISK490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad 710S PLUS490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad 720290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad G410290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad G480490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad G770390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad G780290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad P500490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad S400490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad S410P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad S500490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad S510P390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad U460590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad U510 L490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad U530390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad V460490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad Y580490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad Y700490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad Y900590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad Y910490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad Yoga 720490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad Yoga 730390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad Yoga 910390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad Yoga 920390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad Z500490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad Z560490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad Z570590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo IdeaPad Z710590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo L380 Yoga390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Legion R720290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Legion Y720490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Legion Y740590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Legion Y920490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo M30 70590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad 13 G2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad 13 GEN 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad Edge E130390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad Edge E430490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad Edge E49590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad Edge E580590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad L540490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad L560290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad L580290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad P51290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad P71490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad S430290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad S431390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad S440390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad S531390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad S540290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad T520I590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad T530I490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad T540P490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad T550490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad T560490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad T570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad W510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad W520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad W530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad W540290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad W541390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad W550S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad X1 Yoga390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad X121E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad X250490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad X260590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad X270490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad X280290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad Yoga 12490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad Yoga 14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad Yoga 15390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad Yoga 260590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo ThinkPad Yoga 370490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo U160390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo U31 70490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo U41 70490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo V330 15IKB490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo V470590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo V480C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Xiao Xinrui 7000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo XiaoXin 5000590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Y5070290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Y7070390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Yoga 13490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Yoga 2 11490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Yoga 2 13490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Yoga 510 14ISK590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Yoga 520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Yoga 520 14ISK590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Yoga 700 (14 Inch)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Yoga 900490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Z400490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Z4070490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Z5070390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Lenovo Z510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram ThinkPad Lenovo L512490,00006-12 ThángGiảm 3-20%