Bảng Giá Ram Laptop LG

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ram 4G/8G/16G LG 11T740-GH30K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 11T740-GH50K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 13Z940-G.AT5SA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 13Z940-G.AT7WA490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 13Z940-GH5BK490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 13Z940-GT30K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 13Z940-GT3HK490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 13ZD940490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG 14U530490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG Aurora Xnote S430590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG Aurora Xnote S530390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG E500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG GX50K290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG GX5GK490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG GX5SK590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG GX70K490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG KX50K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG P220490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG P300490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG UT50K390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG Xnote N450490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram 4G/8G/16G LG Xnote Z450290,00006-12 ThángGiảm 3-20%