Bảng Giá Ram Laptop Sony

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Ram Sony Flip SVF14N26SGB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony SVD 11215CVB490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony SVD 11225PXB490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony SVF15 215CDW490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony SVF15 218CX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony SVF15322SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony SVF15328SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony SVP 1321DCXS490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony SVP 13223SG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony SVS13 122CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony SVT13 134 CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Duo 11 SVD 11225CX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Duo 11 SVD 11225PX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Duo 13 SVD 13229SH290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Duo 13 SVD 1322BPX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Duo 13 SVD 13231SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Duo SVD 11225CY490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio E SVE111B11W390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio EB4KFX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 13A Flip SVF 13N13CX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 13A Flip SVF 13N17PX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25CG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25SH390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 13A SVF 13N27PG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 14A SVF 14N22SG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 14A SVF 14N26SG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 14A SVF14N19DJS590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 14E SVF 14329SG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SH390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1M2E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1S2E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15A SVF 15N27SA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15A SVF 15N2ACG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15A SVF15N17DJS490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15E SVF 1532JCG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15E SVF 1532LSG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15E SVF 1532MSG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit 15E SVF 1532NSN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit SVF 13N190X590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit SVF 15A190X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit SVF 15A1DPX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit SVF 15N190X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit SVF 15N1Z2E490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Fit SVF14A16CXB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio PRO 11 SVP112A1CM290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio PRO 11 SVP112A1CW590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio PRO 13 SVP 1322FPG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio PRO 13 SVP13213CX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio PRO 13 SVP1321M2EB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio PRO13 SVP 13212SF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio PRO13 SVP 1321XPN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio S VJS132X0511S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio S VJS132X0611S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Sony SVE 1513RCX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SV S151290X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVD13211SGW290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVD13212SHB490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE 1513KCX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE 1513KCXS390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE 1513MCXS590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE 1513MPX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE 17137CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE 1713DCX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE11490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE13490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE14 A35CXH390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE141D11L490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE141R11W490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE15 12JCX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE15 13 KCX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE15 13 MCX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE15 137CX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE15127CVW390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE15137CXS490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE151A11W490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE17 127CX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE17 12ACX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE17 12ACXB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE17 137CX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVE171C11L390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF 1521ECXW490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF 15322SGW390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF 15323CXW490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF 15328SG590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF 15A190X490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF14 21DSG590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF14 21QSG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF14 21SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF14 325CXB490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF14 A15SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF14 A16SG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF14 N11CXB490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF15214CXW490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF15322SG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF15328SGB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVF15328SGW390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVP 13218PG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVP11216SG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVP13213SG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVS 1512MPX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVS 15135CH490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVS 15135CN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVS13123CVB590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVT 1412ACX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVT 141C11W490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVT 15114CX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVT13 135CX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVT13 1390X290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVT14 113CX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVT14 124CX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVZ 13116GGI490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio SVZ 1311EGX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPC Z216GX290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPC Z217GG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPC Z21BGX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPC Z227GG390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPCEB2PGX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPCF13QFX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPCS111FM290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPCS137GX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio VPCSC41FM490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Z VJZ131X0111S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony Vaio Z VJZ131X0211S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Ram Sony VPC EA34FX I3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%