Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Acer Liquid E2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid E3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid E600290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid E700290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid M220290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid M330290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid S1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid S2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid X1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid X2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid Z200290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid Z220290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid Z320290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid Z330290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid Z4/ Z140290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid Z410290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid Z5/ Z150290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid Z500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid Z520290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid Z530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid Z530S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid Z630290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid Z630S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Acer Liquid Z6 PLUS290,00006-12 ThángGiảm 3-20%