Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Asus Live/ G50TG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Pegasus 3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Pegasus 2 Plus X550290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Pegasus X002290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Pegasus 5000 X005290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Padfone X mini/ PF450290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Padfone S A80/ PF500KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Padfone Infinity 2 T004290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone V/ V520KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone Go 4.5"/ X009DA/ ZB450KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone Go Plus/ ZB452KG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone Go/ ZB500KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Pegasus 4A/ ZB500TL/ X00KD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone Live/ ZB501KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone Go TV/ ZB551KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone Go 5.5/ ZB552KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 4 Selfie Lite/ ZB553KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone Max M1/ ZB555KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone Max Plus/ ZB570TL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone Go/ ZC500TG 5.0"290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 3 Max/ ZC553KL/ ZC520TL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone Max/ Z010D/ ZC550KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 4 Max Plus/ ZC550TL/ Z015D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 3 Laser/ ZC551KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 3/ ZC552KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 3/ ZC553KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 5 Lite 2018/ Zenfone 5Q/ ZC600KL/ X017DA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL/ Z00UD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 4 Selfie Pro/ ZD552KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 4 Selfie/ ZD553KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 2 5.0" / ZE500CL/ Z00D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 2 Laser/ ZE500KG/ ZE500KL 5.0"290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 2 5.0"/ ZE500ML290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 2 Laser/ ZE550KG/ ZE550KL/ ZE551KL 5.5"290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 2 5.5" / ZE550ML/ Z008D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 2/ ZE551ML/ Z00AD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 3 Zoom/ Zoom S/ ZE553KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 4 2017/ ZE554KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 2 Laser/ ZE600KL/ ZE601KL 6.0"290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 5 2018 6.2"/ ZE620KL/ X00QD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 3/ ZE520KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 3/ ZE552KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 3 MAX/ ZC520TL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 4.5/ A450290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 4/ A400/ T00L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 5/ A500CG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 5 Lite/ A502CG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 6/A600CG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone C/ ZC451CG290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus zenfone 3 Deluxe/ ZS570KL/ ZS550KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 4 Pro/ ZS551KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone AR/ ZS571KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 5Z/ ZS620KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone 3 Ultra/ ZU680KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone Zoom/ ZX550290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenfone Zoom/ ZX551ML/ Z00XS290,00006-12 ThángGiảm 3-20%