Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Laptop Huawei 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 3X Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 4A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 5X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 6 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 6A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 7C Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 8 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 8E90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 9 Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei A19990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Acsend G690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Ascend P6 S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Bee90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Enjoy 7S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Enjoy 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Enjoy 8E90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei G Play Mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei G60090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei G7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei G730090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei G9 Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei GO590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei GR590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei GR5 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei GR5 Mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei GT390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei GX190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Hol U1990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Holly90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Holly 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Honor 3X Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Honor 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Honor 990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Honor Pad 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Mate 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Mate 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Mate 990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Mate 9 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Mate S CRR90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Mate SE90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Matte 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Matte 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei media pad T190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei MediaPad 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei MediaPad 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei MediaPad M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nexus 6P90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Note 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Note 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Note 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nova90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nova 2 Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nova 2i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nova 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nova 3e90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nova Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nova Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P Smart90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P1 XL90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P20 Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P20 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P20 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P6 S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P7 Mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P8 Lite 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P8 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P9 Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P9 Lite 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P9 Lite Mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Porsche90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei V890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei View 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei W90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei XT290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y3 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y45090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y5 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y5 II90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y5 Prime 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y5 Prime 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y51090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y54190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y6 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y6 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y6 II90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y6 II Compact90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y6 Prime 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y6 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y61190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y62590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y7 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y7 Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y7 Pro 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y9 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei nova 2I90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 3C90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei nova 3E90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 3X Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 4A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 4C/ U0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 4X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 5A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Enjoy 5S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 5X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 6x (2016)90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y6 Prime/ ATU-L31/ ATU-L4290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei B19990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor Bee90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend D290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor Note 8/ V8 Max/ EDI-AL1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Enjoy 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Enjoy 6S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Enjoy 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Enjoy 7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Enjoy 7S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Enjoy 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G30090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G50090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G51090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G53590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G60090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei G61090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G62890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G63090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G70090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G73090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Acsend G750/ Honor 3X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei G7 PLUS90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei G890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei G9/ G9 Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei G9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei GR5/ Honor X590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei GR5 Mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend GX190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei GX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Plus H881C90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor Holly 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 5C90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 6/ X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 6A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 6A Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 6C90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 6 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 6 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 7A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 7C90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 7I90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 7X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 8 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 9I90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor V890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y7 Prime/ L5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Mate 1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Mate 10 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Mate 9 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Mate 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Mate 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Mate 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Mate 990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Mate S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Mate MT1-U0690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Note 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Note 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Note 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei nova90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei nova 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei nova 2 plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei nova 2S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei nova plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Nexus 6P90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend P190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P10 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend P1 XL U9200E90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P20 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend P690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend P6S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend P790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend P7 mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P8 Lite/ ALE L2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P8 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P9 Eva-L1990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P9 Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor Pad 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei S850090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei MediaPad T3 9.6/ HU-T3-1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor Hol U1990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei U8510 Ideos X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei U8800 Ideos X590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor V1090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend W90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend W290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend W390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Y22190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Y30090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y31/ Y6/ Honor 4A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y3 II/ LUA-U2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y450/Y45190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Y51190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Y52090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Y53090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Y55090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y5 II90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Y60090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y62590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y63590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y6 II90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y6 Pro/ TIT-U0290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y7 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y9/ FLA-LX390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc CAM-L2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%