Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Laptop Huawei 2                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 3                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 3X Pro                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 4                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 4A                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 5X                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 6 Plus                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 6A                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 7                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 7C Pro                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 8                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 8 Plus                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 8E                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 9                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei 9 Lite                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei A199                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Acsend G6                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Ascend P6 S                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Bee                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Enjoy 7S                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Enjoy 8                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Enjoy 8E                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei G Play Mini                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei G600                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei G7                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei G7 Plus                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei G7300                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei G8                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei G9 Lite                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei GO5                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei GR5                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei GR5 2017                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei GR5 Mini                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei GT3                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei GX1                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Hol U19                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Holly                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Holly 3                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Honor 3X Pro                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Honor 8                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Honor 9                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Honor Pad 2                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei M2                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Mate 7                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Mate 8                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Mate 9                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Mate 9 Pro                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Mate S CRR                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Mate SE                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Matte 7                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Matte 8                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei media pad T1                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei MediaPad 10                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei MediaPad 7                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei MediaPad M1                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nexus 6P                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Note 6                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Note 7                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Note 8                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nova                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nova 2 Lite                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nova 2i                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nova 3                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nova 3e                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nova Lite                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Nova Plus                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P Smart                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P1                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P1 XL                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P2                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P20                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P20 Lite                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P20 Plus                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P20 Pro                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P6 S                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P7                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P7 Mini                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P8                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P8 Lite 2017                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P8 Max                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P9                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P9 Lite                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P9 Lite 2017                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P9 Lite Mini                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei P9 Plus                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Plus                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Porsche                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei V8                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei View 10                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei W                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei XT2                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y3                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y3 2018                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y31                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y36                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y450                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y5                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y5 2018                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y5 II                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y5 Prime 2017                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y5 Prime 2018                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y510                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y541                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y6 2017                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y6 2018                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y6 II                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y6 II Compact                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y6 Prime 2018                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y6 Pro                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y611                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y625                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y7 2018                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y7 Prime                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y7 Pro 2018                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Huawei Y9 2018                        90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei nova 2I                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 3C                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei nova 3E                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 3X Pro                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 4A                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 4C/ U01                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 4X                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 5A                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Enjoy 5S                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 5X                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 6x (2016)                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y6 Prime/ ATU-L31/ ATU-L42                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei B199                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor Bee                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend D2                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor Note 8/ V8 Max/ EDI-AL10                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Enjoy 6                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Enjoy 6S                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Enjoy 7                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Enjoy 7 Plus                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Enjoy 7S                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Enjoy 8                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G300                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G500                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G510                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G535                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G6                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G600                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei G610                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G628                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G630                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei G7                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G700                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend G730                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Acsend G750/ Honor 3X                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei G7 PLUS                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei G8                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei G9/ G9 Lite                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei G9 Plus                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei GR5/ Honor X5                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei GR5 Mini                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend GX1                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei GX8                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Plus H881C                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor Holly 3                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 3                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 4                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 5                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 5C                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 6/ X3                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 6A                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 6A Pro                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 6C                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 6 Pro                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 6 Plus                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 7                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 7A                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 7C                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 7I                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 7X                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 8                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 8 Pro                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 9                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor 9I                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor V8                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y7 Prime/ L53                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Mate 10                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Mate 10 Pro                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Mate 9 Pro                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Mate 2                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Mate 7                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Mate 8                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Mate 9                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Mate S                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Mate MT1-U06                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Note 6                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Note 7                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Note 8                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei nova                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei nova 2                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei nova 2 plus                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei nova 2S                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei nova plus                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Nexus 6P                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend P1                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P10                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P10 Plus                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend P1 XL U9200E                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P20                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P20 Pro                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend P6                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend P6S                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend P7                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend P7 mini                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P8                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P8 Lite/ ALE L21                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P8 Max                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P9 Eva-L19                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P9 Lite                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei P9 Plus                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor Pad 2                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei S8500                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei MediaPad T3 9.6/ HU-T3-10                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor Hol U19                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei U8510 Ideos X3                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei U8800 Ideos X5                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor V10                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Honor V9                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend W                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend W2                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend W3                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Y221                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y3                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Y300                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y31/ Y6/ Honor 4A                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y3 II/ LUA-U23                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y450/Y451                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y5                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Y511                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Y520                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Y530                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Y550                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y5 II                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Ascend Y600                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y625                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y635                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y6 II                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y6 Pro/ TIT-U02                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y7                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y7 Pro                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Huawei Y9/ FLA-LX3                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc CAM-L21                       90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)