Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc LG D280/ D285/ L65 Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG D295/ L Fino Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG D320/ L70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG D337/ L Prime190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG D380/ L80190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG D392/ F60 LTE 4G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG D618/ G2 mini190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG D631/ F340/ VS880190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG D682/ G Pro Lite190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG D802/ G2/ D800190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG D820/ Nexus 5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG D830/ F350/ Optimus G Pro 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG E400/ E405/ T375/ L3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG E425/ E435/ L3 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG E440/ L4 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG E450/L5 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG E510/ Optimus Hub190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG E610/L5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG E730/ E739/ Optimus Sol190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG E960/ Nexus 4190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG E970190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG F120/ Optimus LTE Tag190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG F160/ LTE II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG F180/ E975/ Optimus G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG F200/ Optimus VU II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG F220/ Optimus GK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG F240/ E980/ Optimus G Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG F260/ LTE III190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG Optimus Vu III/ F300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG F310/ Optimus GX190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG F320/ G2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG F340/ G Flex190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG F350/ D830/ Optimus G Pro 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG F410S/ F460s/ G3 Cat.6/ G3A LTE/ Tiger190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG F510/ LS996/ H955/ G Flex 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG Optimus F6/ D500/ D505/ MS500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG G2 isai/ L22/ L23190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG G2 Sprint/ LS980190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG G3 / F400/ D850/ D855190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG G3 isai/ VL31190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG G3 mini/ D722/ D724190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG G3 stylus/ D690190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG G4/ F500/ H815190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG G4C/ G4S/ H735190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG G4 Stylus/ H540190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG G5/ H820/ H830/ H840/ H850 / VS987 / US992 / LS992 / F700SLK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG G6 / LS993 / US997 / VS988 / G600SLK / H870 / H871 / H872 / H873 / G600190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG H340/ H345/ Leon190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG H500/ Y90/ Magna190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG H540/ G4 Stylus190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG K10/ K410190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG K120E/ K4/ K120/ Spree190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG K550/ LG Stylo 2 Plus/ MS550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG K7/ K330190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG G2 Docomo/ L-01F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG Lucky L16CB190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG Optimus L5 E612190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG L50/ D221/ D213/ D225/ D228/ D227/ D221C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG L60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG D415/ L90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG Lu6200/ SU620/ Optimus LTE190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG Optimus One/ P500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG P700/ P705/ L7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG P710/ L7 II190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG P715/ L7 II Dual190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG P720/ P725/ 3D Max190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG P760/ P765/ P768/ L9190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG P870/ Escape190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG P880/ Optimus 4X HD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG P895/ F100/ Optimus Vu190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG P920/ Optimus 3D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG P930/ S640/ Nitro HD190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG P940/ SU540/ K2/ Prada 3.0190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG P970/ Optimus Black190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG P990/ P999/ SU660/ Optimus 2X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG V10/ H960190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG V20 / H990 / US996 / VS995 / H918190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG ARISTO / K8 / M210/ MS210190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG CLASSIC / L18VC190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG ESCAPE / H443 / H445190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG FIESTA / L63BL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG FORTUNE / M153190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG VIGOR / D725 / D727 / LS885190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG G6 PLUS190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG GRACE / L59BL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG K20 / M257190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG K3 / US110 / LS450190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG K8 / K350 / US375 / X240L / US215190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG K8 VERIZON / VS500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG ZONE / VS410190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG PHOENIX / P505190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG Q6 / M700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG REALM / LS620190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG REBEL 2 / L57BL / L58VL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG RISIO / H343190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG G STYLO / LS770190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG TREASURE / L51AL / L52VL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG TRIBUTE / LS676190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG TRIBUTE 2 / LS665190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG V30 / H930 / H933 / US998190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG V30 PLUS / H930DS190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG VOLT 2 / LS751190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG X CHARGE / M322190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG X POWER / K220190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG X STYLE / K200190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc LG X VENTURE / H700 / US701190,00006-12 ThángGiảm 3-20%