Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Mobiistar Touch Bean 402C90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Bean 402M90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Bean 402S90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Bean 41490.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Bean 452C90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Bean 452T90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Kat 402C90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Kat 45290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Touch Kem 43290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Kool90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar LAI 504C90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar LAI 504K90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar LAI 504M90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar LAI 504Q90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar LAI 51290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Zumbo J90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Y90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Z90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Z190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Z290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Luna Pro90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Zoro90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Zoro 290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Zoro 390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Prime 50890.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Prime 55890.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Prime X90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Prime X190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Prime X Grand90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Prime X Max90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Prime X Plus90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Yollo90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Yuki90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Yuna90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Yuna C90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Yuna S90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Yuna X90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Lai Zena90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Zumbo90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Zumbo J290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Zumbo S90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Mobiistar Zumbo S2/ S2 Dual90.00006-12 ThángGiảm 3-20%