Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Nokia Lumia 640XL90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 2.190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 252090.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 3.190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 43090.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 43590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 53290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 690.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 6.190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 6.1 Plus90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 61090.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 63690.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 63890.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 790.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 7 Plus90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 890.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 8 Sirocco90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 8800 Arte90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 8800 Carbon90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 8800 Siroco90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia 990.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia 102090.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia 132090.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia 152090.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia 72090.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia 73090.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia 81090.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia 82090.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia 83090.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia 93090.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia 95090.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia 950XL90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia Icon90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia N890.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia N990.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia Lumia N95290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia X90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia X Plus90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia X290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia X390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia X590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia X690.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia X790.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Nokia XL90.00006-12 ThángGiảm 3-20%