Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Oppo A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo A3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo A3990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo A3s90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo A53w90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo A59S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo A71 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo A71 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo A7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo A7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo A7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo A7990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo A8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo A83 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo F1 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo F1s 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo F1s 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo F390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo F3 Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo F3 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo F590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo F5 Youth90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo F790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo F7 Youth90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo F990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo Find 7A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo Find X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo N390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo N520690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo Neo 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo Neo 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo Neo 7s90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo Neo 990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo R190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo R1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo R11 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo R11S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo R11S Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo R1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo R1C Dark90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc OPPO R390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo R590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo R790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo R7s90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo R9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo R9S Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Oppo Realme 190,00006-12 ThángGiảm 3-20%