Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Samsung A30090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung A590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung A7 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung A70090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung A890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung A9 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung ATiv Tab 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung DP710A4M90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung G36090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung G85090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A3 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A3 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A3 Duos90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A5 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A5 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A6 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A7 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A7 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A8 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A9 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy A9 Pro 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Alpha90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Book 10.6 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy C590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy C5 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy C790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy C7 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy C7 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy C890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy C9 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy e390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Feel90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Grand Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy j max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J1 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J1 Mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J1 Mini Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J2 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J2 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J2 Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J2 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J2 Pro 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J3 Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J3 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J4 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J4 Plus 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J5 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J5 Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J5 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J6 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J6 Plus 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J7 Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J7 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy J8 201890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy K Zoom90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Mega90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Mega Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy mini 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Mini Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Neo90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Nexus Telus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy NoTe 10.1 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Note 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Note 3 Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Note 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Note 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Note 790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Note 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Note 990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Note FE90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy ON Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy ON NXT90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy ON590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy ON5 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy ON7 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy ON7 Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy ON7 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy ON890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy premier90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy R style90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Round90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy S4 Mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy S5 Mini90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy S5 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy S690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy S6 Edge90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy S6 Edge Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy S7 Edge90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy S890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy S8 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy S9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%