Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Sky 840S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A60690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A71090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A73090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A76090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A760S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A770K90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A78090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A800S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A82090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A83090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A830 S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A84090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A85090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A86090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A87090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A88090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A89090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A90090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A91090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky A92090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky ELite 5.0LW90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky ELite 5.5L Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky ELite 6.0L Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky ELite 7.0L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky ELite PHotOPro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Fuego 4.0D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Fuego 4.5D90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Fuego 5.0 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky HD950090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Pantech Flex90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Pantech Marauder90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Pantech Perception90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Pantech Renue90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Pantech VYBE90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Platinum 6.090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Platinum 7.0 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky T100K90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky V95090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky V95590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Vega 850L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Vega Iron 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Vega Iron A870S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Vega No 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sky Vega S5 A840 SP90,00006-12 ThángGiảm 3-20%