Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Sony Xperia acro HD90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia C90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia C490.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia E490.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia E590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia GX90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia ion90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia L190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia L290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia M2 Aqua90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia M390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia M4 Aqua90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia M590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia S90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia sola90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia T2 Ultra90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia UL90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia X90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia X Compact90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia X Dua90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia X F512290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia X Performance90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XA90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SONY XPERIA XA F311590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XA Ultra90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XA Ultra Dual90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XA190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XA1 Plus90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XA1 Ultra90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XA290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XA2 Ultra90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XZ90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XZ Premium90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XZ190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XZ290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XZ2 Compact90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XZ2 Premium90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia XZs90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia Z190.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia Z290.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia Z390.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia Z3 Compact90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia Z3 Plus90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia Z490.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia Z590.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia Z5 Compact90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia Z5 Premium90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony XZ90.00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Sony Xperia TX90.00006-12 ThángGiảm 3-20%