<

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Vivo Apex90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo E390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Nex90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Nex S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo S990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo V1 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo V11i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo V1Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo V3 Max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo V590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo V5 Lite90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo V5 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo V5S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo V790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo V7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo V990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo V9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo V9 Youth90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X1S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X2090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X20 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X5 Max Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X5 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X5Max Platinum90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X5V90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X6 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X6S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X6S Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X7 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X9 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X9i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X9L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X9s90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo X9s Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Xplay 3S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y22il90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y22L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y23L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y27L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y28L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y29L90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y31A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y3390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y35A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y3t90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y51e90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y5390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y5590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y55l90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y55S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y62290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y62790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y6590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y6690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y66i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y6990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y7590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y75S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y7990,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y8190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y8390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y92790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y93590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Y93790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Vivo Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%