Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Xiaomi Black Shark90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi 4i90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi 5 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi 5S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi 5S Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi 5X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi 6X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi 890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi A290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi Mix 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi Mix 2S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi Note 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi Note 2 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi Note 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi Note Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi Note Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi Pocophone F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi X690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Mi590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Note 3 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Note 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Note 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Note 5 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Note 5A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Note 5A Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi 1S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi 2A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi 3s90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi 3S Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi 4X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi 5 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi 690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi 6 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi Mi 5 Plus90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi Note90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi Note 2 Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi Note 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi Note 3 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi Note 4X90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi Note 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi Note 5 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi Note 5A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi Note 6 Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi Note Prime90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi Pro90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi Redmi 490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Xiaomi Redmi S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%