Bảng Giá Sạc Laptop Dell

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Laptop Dell 15R390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Alienware 13 R2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Alienware 14690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Alienware 15 R2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Alienware 15 R3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Alienware 15R4690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Alienware 17 R3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Alienware 17 R4690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Alienware 17R5690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Alienware 18690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Chromebook 7310690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell G7 7588690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5447390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron N5378390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5370390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 10Z 1120390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 11 3148390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 11 3168390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 11 3169390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 13 5368 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 13 5370390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 13 7370390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 13 7373390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 13 7378 2390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 13Z 5323390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 14 3459390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 14 3462390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 14 3465390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 14 3467390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 14 3468390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 14 5443390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 14 5468390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 14 7460390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 14 GAMING 7466390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 14 N3437390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 3537390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 3552390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 3555390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 3559390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 3565390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 5570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 5579390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 7000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 7537390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 7560390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 7569390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 7570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 7572390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 7579390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 GAMING 5576390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 GAMING 5577390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 15 N7566390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 17 5765390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 17 5767390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 17 5770 0357390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 17 7773390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 17R 5720390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 17R SE 7720390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3147390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3148390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3152390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3153390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3157390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3168390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3358390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3421390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3422390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3437390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3441390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3442C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3443390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3451390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3452390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3459390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3462390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3467390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3567390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3576390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 3878390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5000390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5368390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5378390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5378 C3TI7010W390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5379 JYN0N1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5420390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5437390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5439390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5442390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5445390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5448390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5451390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5452390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5455390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5457390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5458390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5459390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5468390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5521390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5525390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5542390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5543390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5545390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5547C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5548A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5551390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5552390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5555390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5557390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5558390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5559390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5567390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5720390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5748390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5749390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5755390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5758390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5759390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5767390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 5770390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7347390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7348390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7352390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7353390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7359390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7370390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7373390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7420390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7437390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7472390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7500390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7537390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7547390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7548390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7557390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7558390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7559390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7566390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7567390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7567B390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7568390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7573390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7577390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7577A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7737390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron 7746390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron I5577390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron M521R390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron M531R390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron M731R390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron N3437390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron N3443390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron N3543390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron N3567390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron N3567C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron N5447390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron N5448A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron N5521390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron N5537390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron N5559390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Inspiron T3158390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 13 7380390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 14 E5450390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 3480390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 3490390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 3570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 35803588390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 5175390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 5179390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 5280390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 52805288390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 5285390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 5289390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 5290390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 5404390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 5414390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 5450390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 5480390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 54805488390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 5490390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 5570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 5580390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 7214390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 7275390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 7280390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 7285390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 7380390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 7389390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 7390390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 7404390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 7414390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 7470390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 7480390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude 7490390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E3390390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E3480390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E3490390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E3590390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E5250390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E5270390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E5280390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E5289390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E5290390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E5440390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E5450390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E5470390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E5540390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E5550390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E5570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E5590390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E6540390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E7240390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E7250390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E7270390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E7280390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E7290390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E7359390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E7440390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Latitude E7480390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Precision 3510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Precision 3520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Precision 5510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Precision 5520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Precision 5520 UHD390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Precision 7510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Precision 7520390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Precision 7710390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Precision 7720390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Precision M3510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Precision M6700390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Precision M7510390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Precision M7710390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Studio 1747390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Studio1569390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 14390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 14 3449390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 14 3468390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 14 5468390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 15 3549390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 15 3565390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 15 3568390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 15 5568390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 15 7570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 3446390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 3458390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 3478390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 3558390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 3559390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 3568390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 3578390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 5468390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 5471390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 5480390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 5568390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro 7570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro N5370A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro V3568390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro V5468A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Vostro V5470390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 11 i5 4210Y390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 12390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 12 9Q33390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 13390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 13 9333390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 13 9350390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 13 9360390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 13 9365390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 13 9370390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 13 L321X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 13T 9365390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 14 1864SLV390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 15390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 15 6Y601390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 15 9530390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 15 9550390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 15 9560390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 15 9570390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 15 9575390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 15 FYK3F1390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 15 L521X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 9343390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS 9360390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS DUO 12390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS DUO 13390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS L321X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS L401X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS L412Z390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS L421X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS L501X390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS L502390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS13490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 1.58A490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 12.3a đầu kim nhỏ490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 12V- 12,5A (6 ĐẦU LỔ)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 12V- 18A (6 ĐẦU LỔ)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 15V – 3A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 19,5V – 1,58A (đầu dẹp)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 19,5V – 1,58A (đầu vuông)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 19,5V – 2,31A (kimnhỏ)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 19,5V – 3,34A (kimnhỏ) OVAN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 19,5V-10,8A(230W)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 19,5V-4,62A ( Đầu Kim nhỏ) OVAN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 19,5V-4,62A (SLIM, MỎNG)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 19,5V-6,7A (SLIM)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 19,5V-7,7A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 19,5V-7,7A (kim nhỏ)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 19,5V-7,7A (kim nhỏ) SLIM390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 19,5V-9,23A(180W)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 2.31A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 3.16A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 3.34A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 3.34A Kim lớn390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 3.34A Kim nhỏ390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 4.62A ĐẠN390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 4.62A Kim lớn390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 4.62A Kim nhỏ390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 5V,12,20V-2A,1,5A(30W) USB-C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 5V,12,20V-2A,2,25A(40W) USB-C390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell 6.7A Kim nhỏ390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell Venue Pro 11390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Dell XPS/Dock Venue Pro 11390,00006-12 ThángGiảm 3-20%