Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Laptop Gateway EC19C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway ID47H02U190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway ID47H10V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway ID49C07U190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway ID57H03H190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV47H03C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV47H11V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV47H12V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV47H16V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV49C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV49C08V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV50A16U190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV57H05V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV57H07V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV57H26U190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV5905V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV5929U190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV59C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV59C11V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV59C19V190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV7901U190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Gateway NV7923U190,00006-12 ThángGiảm 3-20%