Bảng Giá Sạc Laptop Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Laptop Lenovo 20KH002RUS290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 2470290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 2575290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 310U290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 510 - 14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 520290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 7560290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 7757290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B40-80290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B41-80290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B4400290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B460290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B490290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B50-80290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B590290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo B71-80290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo E31-80290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo E40-80290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo E41-80290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo E50-70290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo E51-80290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Edge290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Flex 2 15290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Flex 2 Pro290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Flex 3-11290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Flex 5-1470290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Flex 6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G40290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G470290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G475290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G480290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G500S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G5070290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G5070-3771290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G570290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G580290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G770290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo G80290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo helix 1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 15ABR290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 300S-14ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 305-14IBD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 310-15ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 320 Touch-15IKB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 320S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 500S-14ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 510-15IKB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 700-17ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 710S PLUS Touch-13IKB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad 720290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad G410290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad G480290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad G770290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad P500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad P500 Touch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad S410P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad S500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad S510P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad U300S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad U310 Touch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad U330P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad U410290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad U430 Touch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad U510 L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad U530 Touch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y400290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y410P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y480290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y510P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y580290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y700 Touch-15ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y700-17ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y900-17ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Y910-17ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Yoga 2 13290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Yoga 510-15290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Yoga 720-15IKB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Yoga 910-13IKB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Yoga 920290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Z370290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Z380290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Z500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Z500 Touch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPad Z710290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo IdeaPadG780290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ideapaf G50 - 80290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Legion R720290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Legion Y530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Legion Y7000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Legion Y720-15IKB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Legion Y920-17IKB290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Lenovo Yoga 700-14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo M30290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo S400290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo S410P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo T430S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo T440P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo T450S 14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo T510290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad 13 G2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad 13 Gen 2290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad E560290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad E570C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad E580290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E130290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E220S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E330290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E420S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad Edge E49290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E530C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E560290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E570290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGE E580290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGEE450290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGEE450C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGEE460290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGEE470290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad EDGEE550C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L380290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L380 Yoga290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L420290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L440290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L450290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L460290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L480290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L520290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L540290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L560290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad L580290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad P40 Yoga290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad P50S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad P51290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad P70290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad P71290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad S430290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad S431290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad S440290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad S531290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad S540290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T420290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T420S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T430I290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T430SI290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T430U290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T431S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad t440290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T440P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T450S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T460P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T460S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T470 FHD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T470S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T480S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T520I290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T530I290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T540P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T550290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T560290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad T570290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad W520290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad W530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad W540290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad W541290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad W550S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X121E290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X220I290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X230290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X250290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X260290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad X280290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad Yoga 12290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad Yoga 14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad Yoga 15290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad Yoga 260290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPad Yoga 370290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPadEDGE E420290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPadEDGE E440290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPadEDGE E531290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPadEDGE E540290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo ThinkPadX270290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U160290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U300S290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U31290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U310Touch290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U410290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U41-70290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U460290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo U620290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Ultrabook X1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo V330290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo V410290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo V460290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo V470290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo V480C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo W510290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo W530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo X1 Yoga290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo X201290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo X220290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo X230t290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Xiao Xinrui 7000 Intel290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo XiaoXIN 5000290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y40290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y400290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y40-70290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y50290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y5070290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y510290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y530290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y550P290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y570290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y7070290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Y740290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 13290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 15-500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 2 11290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 2 Pro 13.3290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 2-13290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 3 14-500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 3-14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 500290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 500-14 500-14ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 500-15 seria290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 500-15IBD290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 500-15IHW290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 500-15ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 510-14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 510-14ISK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 520-14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 700-14290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga Pro 3 1370290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z400290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z4070290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z410290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z470290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z480290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z5070290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z510290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z560290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Z570290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 2A USB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 3.25 Kim390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 3.25A Vuông kim390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 3.42A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 4.5A đạn390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 4.5A Kim lớn390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 4.5A Vuông kim390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo 4.74A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop Lenovo Yoga 3 20V - 2A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%