Bảng Giá Sạc Laptop LG

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Laptop LG 11T740-GH30K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 11T740-GH50K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13Z940-G.AT5SA                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13Z940-G.AT7WA                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13Z940-GH5BK                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13Z940-GT30K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13Z940-GT3HK                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13ZD940                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 14U530                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Aurora Xnote S430                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Aurora Xnote S530                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG E500                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z970                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z970-A.AAS5U1                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z980                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 14Z970                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 15Z970                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX50K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX5GK                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX5SK                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX70K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG KX50K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG P220                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG P300                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG UT50K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote N450                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote P210                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote Z450                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 11T740                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13Z935                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13Z940                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13ZD940                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13ZD940                      190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 14U530                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG A505                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG A510                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Aurora Xnote S430                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Aurora Xnote S530                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG B530K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG E500                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG G.AX7HK                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GE3CK                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GH50K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z940                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z950                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z960                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z970                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z975                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 14Z950                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 14Z960                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 14Z970                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 15Z950                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 15Z960                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 15Z970                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 15Z975                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GT50K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX30K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX50K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX58K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX59K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX5GK                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX5SK                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX70K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX7HK                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG KH50K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG KT5DK                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG KX50K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG LX10K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG LX15K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG LX1FK                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG LX20K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG MFS5L                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG P220                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG P300                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG PH70K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG PH7OK                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG PT70K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG RFLGL                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG S900                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG UT50K                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote A530                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote N450                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote N550                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote P210                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG XNote P330                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote R405                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote Z330                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote Z350                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote Z430                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote Z450                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG X Note R400                     190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)