Bảng Giá Sạc Laptop LG

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Laptop LG 11T740-GH30K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 11T740-GH50K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13Z940-G.AT5SA190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13Z940-G.AT7WA190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13Z940-GH5BK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13Z940-GT30K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13Z940-GT3HK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13ZD940190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 14U530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Aurora Xnote S430190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Aurora Xnote S530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG E500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z970190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z970-A.AAS5U1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z980190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 14Z970190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 15Z970190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX50K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX5GK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX5SK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX70K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG KX50K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG P220190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG P300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG UT50K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote N450190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote P210190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote Z450190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 11T740190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13Z935190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13Z940190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13ZD940190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 13ZD940190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG 14U530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG A505190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG A510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Aurora Xnote S430190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Aurora Xnote S530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG B530K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG E500190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG G.AX7HK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GE3CK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GH50K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z940190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z950190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z960190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z970190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 13Z975190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 14Z950190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 14Z960190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 14Z970190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 15Z950190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 15Z960190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 15Z970190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GRAM 15Z975190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GT50K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX30K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX50K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX58K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX59K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX5GK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX5SK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX70K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG GX7HK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG KH50K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG KT5DK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG KX50K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG LX10K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG LX15K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG LX1FK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG LX20K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG MFS5L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG P220190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG P300190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG PH70K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG PH7OK190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG PT70K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG RFLGL190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG S900190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG UT50K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote A530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote N450190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote N550190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote P210190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG XNote P330190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote R405190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote Z330190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote Z350190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote Z430190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG Xnote Z450190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop LG X Note R400190,00006-12 ThángGiảm 3-20%