Bảng Giá Sạc Laptop MSI

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Laptop MSI CR400490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CR42590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CR420690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CR43 6M790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CR460490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CR600590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CR61690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CR62790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CR640490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CR70590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CR700690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CR72790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX420490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX480590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX61690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX61 2PF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX61 2QC490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX61 2QF590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX62 2QD690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX62 6QD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX62 6QL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX62 7QL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX626QD690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX627QL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX70 2OD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX70 2PF590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX70 2QF690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX700 020US790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX700 053US490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX72 6QD590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX72 6QL690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI CX72 7QL790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI EX460 037XVN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI EX460X 003VN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI FX400690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI FX400 069XVN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI FX400 1481490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI FX600 MX 0113590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE40 2PC690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE60790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE60 2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE60 2PC590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE60 2PL690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE60 2QD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE600490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE603590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE62 2QC690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE62 2QD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE62MVR 7RG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE63 8RE590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE63VR 7RD 022XVN690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE63VR 7RE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE63VR 7RE 088XVN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE63VR 7RF590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE63VR 7RF 004CN690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE70790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE72MVR 7RG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE72VR 6RF590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE72VR 6RF16H21690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE72VR 7RF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE73 8RF 249VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE73VR 7RE 068CN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GE73VR 7RF690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GF62VR 7RF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GF72VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL62M 7RD 1407590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL62M 7RD 223CN690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL62M 7RDX 1642CN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL62M 7REX 1252CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL62M 7REX 1650CN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL62M 7REX 1896US690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL62MVR 7REX 1214CN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL62MVR 7RFX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL62MVR 7RFX 1217CN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL62VR 7RFX 848CN690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL63 8RC 265VN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL63 8RC 266VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL63 8RD 099VN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL638RC690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL72M 7RDX 1434CN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL72M 7RDX 684CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL72M 7RDX 800590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL72M 7REX 817CN690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL72VR 7RFX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GL73 8RC 092VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP60590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP622QE690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP626QE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP627RD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP62M 7RE 817CN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP62M 7REX 2686VN690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP62MVR790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP62MVR 7RFX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP63 8RD 098VN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP63 8RE 249VN690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP70 2QF 632790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP72M 7REX 1613VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP72MVR 7RFX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP72MVR 7RFX 621CN690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP72MVR 7RFX 669CN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP72MVR 7RFX 835CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP72MVR 7RFX 859VN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP72VR 6RF690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP72VR 7RF790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP72VR 7RFX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GP73 8RD 073VN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS30 2M690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS32 6QE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS40 6QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS40 6QE590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS43VR 6RE690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS43VR 7RE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS60 6QD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS60 6QE590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS60 Ghost690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS620790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS63 7RD 010CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS63 7RD 202CN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS63 7RD 226XVN690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS63 8RD 006VN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS63VR 7RF 258CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS63VR 7RG590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS63VR 7RG 005690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS65 8RE 208VN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS70 6QC490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS70 6QD590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS70 6QE690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS70 STEALTH790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS72 6QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS73 7RE 004CN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS73VR 7RF690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS73VR 7RG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GS73VR 7RG 035CN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT60 2PC590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT60 2PE690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT60 2QD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT60 2QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT62VR 7RE590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT62VR 7RE 417CN690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT62VR 7RE 436CN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT640490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT640 1656590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT70 2QD690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT70 DOMINATOR790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT70 DRAGON490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT72590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT73VR 7RF690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT75 8RF 231VN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT75 8RG490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT75 TITAN 8RG590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT75VR 7RE690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT75VR 7RE 004CN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT75VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT75VR 7RF 012590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT80 2QD 237690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT80S 6QD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT83 8RF 037VN490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT83VR 6RE590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT83VR 6RF690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT83VR 7RE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GT83VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GV62 7RD 1882XVN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GV62 7RD 2823VNS2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GV62 7RE 2690VN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GV62VR 7RF490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GV72 7RD 1610VN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GV72 7RD 1610VNS2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GV72 7RD 874XVN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GV72 7RD 874XVNS2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GV72 7RE 1494VN590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GV72VR 7RF690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GX60 Destroyer790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GX620490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GX630 001US590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GX633 044US690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GX633 070US790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GX680 FHD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI GX740 434US590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI MS 16GF690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PE60 2QD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PE60 2QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PE60 6QD590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PE60 6QE690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PE60 7RD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PE62 7RD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PE70 2QD590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PE70 2QE690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PE70 6QD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PE70 6QE490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PE70 7RD590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PE706QE690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PE72 7RD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PE72 7RE790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PL60 7RD490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PL62 7RC590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PL62 7RC 005CN690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI PL62 7RD790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WE62 7RJX490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WE72 7RJ590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WE72 7RJ 1032US690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WE72 7RJX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WS60 6QH490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WS60 6QI590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WS60 6QJ690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WS60 7RJ790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WS60 7RJ1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WS60 7RJ2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WS63 7RK690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WS63 7RK1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WS63VR 7RL490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WT72 6QM590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WT72 6QN690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WT73VR 7RM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WT73VR 7RM1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI WT73VR 7RM2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI X Slim X600690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Laptop MSI X400 1462790,00006-12 ThángGiảm 3-20%