Bảng Giá Sạc Laptop Samsung

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Samsung Galaxy E7190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Galaxy Nexus 2190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 3 NP300E5M490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 300E4E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 300E5A690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 300E7A790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 310E5C490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 350E5C590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 350E7C690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 350E7X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 350U2A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 350U2B190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 350U2Y190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 350V5C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 370R5E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung 3V T11690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 400B5B190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 450R4E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 450R5E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 470R5E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 5 NP500R3M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 510R5E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 530U3B190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 530U3C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 530U4B190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 530U4C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 530U4E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 540U4E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 550P5C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 550P7C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 670Z5E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 7 NP740U3E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 700G7A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 700G7C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 700Z3A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 700Z5A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 700Z5C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 700Z7C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 730U3E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 740U3E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 870Z5E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 880Z5E190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 9 Always190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 9 NP900X5N190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 9 NP940X3G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 9 Pen190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 9 Pro190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 9 SPIN NP940X3L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 900X1B190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 900X3A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 900X3F190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 900X4C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 900X4D190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 900X5L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 905S3G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 915S3G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 930X2K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 940X3G190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Note Edge290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP300E4X190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP300E4Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP300E4Z i3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP300E5Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP300V4Z190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP350U2Y i3190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP500R5L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP600B4C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP600B5BH190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP700G7A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP700G7C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP700Z3A190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP800G5H190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP900X4C190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP900X5N190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP930X2K190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP930X5J190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP930X5JI190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP940X3M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP940X5JI190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP940X5M190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung NP940Z5L190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Q330190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Q530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung Q70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung QX310190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung QX410190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung QX411190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung QX412190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung QX510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R18190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R25190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R25PLUS190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R408190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R418190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R425190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R428190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R439190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R439 i5190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R440190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R455190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R463190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R469190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R480190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R505190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R509190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R517190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R519190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R522190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R523190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R525190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R528190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R538190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R540190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R55190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R560190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R578190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R58190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R580190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R590190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R60190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R610190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R620190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R70190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R700190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R710190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R717190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R719190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R720190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R728190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R730190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung R780190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RC418190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RC508190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RC510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RC512190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RC520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RC528190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RC530190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RC710190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RC720190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RC728190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RC730190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RF410190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RF510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RF511190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RF710190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RF711190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RF712190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV408190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV410190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV415190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV418190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV508190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV509190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV510190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV511190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV513190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV515190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV518190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV709190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV711190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV718190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung RV720190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung SA31190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung SF310190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung SF311190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung SF410190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung SF411190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung SF511190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung W2018 Eliacim190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung W2018 Zunbo190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung X118190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung X120190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung X125190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung X22190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung X360190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung X418190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung X420190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung X520190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung X65190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung XE303C12190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 2.1A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 3.16A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 3.33A390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Samsung 4.74A Kim390,00006-12 ThángGiảm 3-20%