Bảng Giá Sạc Macbook Air

Bảng Giá Sạc Macbook Air

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc MACBOOK AIR MD711450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1045450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1078450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1185450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1280450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1281450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1045450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1078450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1175450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1181450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1185450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1189450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1237450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1245450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1278450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1280450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1281450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1286450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1304450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1321450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1322450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1369450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1370450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1375450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1382450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1398450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1406450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1425450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1465450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1466450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1502450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR A1534450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MB003450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MB543450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MB940450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MC233450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MC234450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MC503450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MC504450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MC505450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MC506450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MC965450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MC966450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MC968450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MC969450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MD223450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MD224450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MD231450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MD232450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MD711450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MD712450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MD760450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MD761450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MD771450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MG2Z450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MJVM2450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MMGF2450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MNQ32450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MNQ42450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MQD32450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc MACBOOK AIR MQD42450,000 06-12 ThángGiảm 3-20%