Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc Asus FE170CG/ K012290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus FE171/ K01N/ Fonepad 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus FE375/ K019290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus FE380/ K016/ Fonepad 8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc ASUS VivoTab Note 8/ M80TA290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME102/ K00F/ Memo Pad 10290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME103K/ Memopad 10/ K01E290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME170/ K017290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME172/ K0W/ Memopad 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME173X/ ME173/ K00B/ Memo pad HD7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME175/ 175CG/ 175KG/ K00S/ K00Z290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME176/ Memopad 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME180A/ K00L290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME181/ ME181CX/ K011290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME301T/ 5280N/ Memo pad smart290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME302/ K005/ Memopad FHD10.1290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME370/ ME371MG/ K004290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME372CG/ K00E290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME400/ K0X/ VivoTab Smart 10.1"290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME560/ K00G/ Fonepad Note 6290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Memo Pad 7/ ME572C290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus ME581/ K015290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Google Nexus 7 2012/ ME370290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Google Nexus 7 2013/ ME571290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus T100/ DK002H/ Transfomer290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus 10.1" Transformer Book T1CHI/ T100CHI/ T1/ T1 CHI290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Transformer Book T300 Chi290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus TF101/ Eee Pad Transformer290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus TF103C/ K010/ Transformer pad290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Transformer Pad 10/ TF103CG/ K018290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus TF200/ TF201/ Transfomer Prime290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Transformer Pad TF300/TF300T290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Transformer Prime TF301290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus TF303290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Transformer Pad 10.1/ TF310290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus TF600/ Vivo Tab RT290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus TF700/ Tranform Pad Infinity290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus TF701/ TF701T/ Tranform Pad290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus TF810/ Vivo Tab290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Transformer Book TX300290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenpad C 7.0/ Z170/ P01Z290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenpad 10/ P021/ P00C/ Z300M290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Z370CG/ Z370C/ Zenpad 7290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenpad 3S 10/ Z500M/ Z500KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenpad S 8/ Z580290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenpad 3S 8.0/ Z582KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenpad Z8S/ ZT582KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenpad Z10/ ZT500KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Zenpad Z8/ ZT581KL290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc Asus Z380/ Z380C/ Z380CX/ Z380KL/ Zenpad 8290,00006-12 ThángGiảm 3-20%