Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Sạc SamSung Galaxy Tab 2 7.0 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab 390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab 3 190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab 3 10.1 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab 3 7.0 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab 3 8.0 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab 4 10.1 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab 4 7.0 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab 590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab 9.7 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab A90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab A 190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab A 10.5 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab A 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab A 7 inch 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab A 8.0 inch 201790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab A 9.790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab A6 10.1 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab A6 7.0 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab AcTive90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab AcTive 290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab e 9.6 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab NoTe 8.0 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab S90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab S2 8.0 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab S2 9.7 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab S390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab S490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Galaxy Tab S4 10.5 inch90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab 10.1 (P7100 P7500 P7510)90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab 10.1 (P7500)90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab 2 10.1 (P5100 P5110)90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab 4 10.1 (T530 T531)90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab 4 8.0 (T330 T331)90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab 4 T23590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab 4 T33090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab 4 T33190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab 4 T53590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab 7.7 P680090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab 8.4 T70590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab 8.9 P731090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab A 10.1 T585 (2016)90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab A6 7.0 2016 T28590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab j max90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab P680090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab Pro 10.1 (T520 T521)90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab Pro 8.4 T32090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab S Sm T70090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab S T80590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab S2 8.0 (T710 T715 T719)90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab S2 9.7 T81090,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab S2 9.7 T813n90,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Sạc SamSung Tab S2 9.7 T81590,00006-12 ThángGiảm 3-20%