Bảng Giá Vỏ iMac

Bảng Giá Vỏ iMac

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ iMac 21.5 20131,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 21.5 4K MNDY21,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 21.5 4K MNE021,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 21.5 Inch 20101,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 21.5 Inch 20111,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 21.5 Inch 20121,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 21.5 Inch 20141,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 21.5 Inch 20151,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 21.5 MK142 20161,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 21.5 MK442 20161,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 21.5 MMQA21,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 27 5K MK472 20161,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 27 5K MK482 20161,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 27 5K MNE921,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 27 5K MNED21,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 27 Inch 20101,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 27 Inch 20111,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 27 Inch 20121,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac 27 Inch 20131,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac MC3091,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac MC5081,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac MC5091,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac MC8121,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac MC8131,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac MC8141,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac MD0931,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac MD0941,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac MD0951,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac MD0961,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac ME0861,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac ME0871,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac ME0881,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac ME0891,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac MF8831,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Mini 20101,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Mini 20111,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Mini 20121,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Mini 20131,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Mini 20141,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Mini 20151,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Mini 20161,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Mini 20171,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Mini 20181,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Mini 20191,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Mini 20201,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Mockup1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Pro 20171,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Pro 20181,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Pro 20191,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Pro 20201,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Pro 5K1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iMac Retina 5K 27 Inch 20141,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%