Bảng Giá Vỏ iPad

Bảng Giá Vỏ iPad

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ iPad 1 32GB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 1 64GB390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 2 3G390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 2 Wifi390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 3 3G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 3 Wifi590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 4 3G590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 4 Wifi590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 5 3G (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 5 3G (gold)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 5 3G (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 5 Wifi (đen)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 5 Wifi (gold)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 5 Wifi (trắng)690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 3G (đen)1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 3G (gold)1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 3G (trắng)1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 Wifi (đen)1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 Wifi (gold)1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Air 2/ iPad 6 Wifi (trắng)1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 1 3G (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 1 3G (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 1 Wifi (đen)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 1 Wifi (trắng)390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 2 3G (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 2 3G (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 2 Wifi (đen)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 2 Wifi (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 3 3G (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 3 3G (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 3 wfi (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 3 Wifi (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 4 3G (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 4 3G (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 4 wfi (gold)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 4 Wifi (trắng)490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1701 Wifi (bạc)1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1701 Wifi (đen)1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1701 Wifi (gold)1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1701 Wifi (hồng)1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1709 3G (đen)1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1709 3G (gold)1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1709 3G (hồng)1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5"/ A1709 3G (trắng)1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1670 3G (bạc)1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1670 3G (đen)1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9"/ A1584/ A1670 3G (gold)1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9"/ A1652/ A1671 3G (bạc)1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9"/ A1652/ A1671 3G (đen)1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9"/ A1652/ A1671 3G (gold)1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9"/ A1652/ A1671 3G (hồng)1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1673 Wifi (bạc)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1673 Wifi (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1673 Wifi (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1673 Wifi (hồng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 3G (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 3G (gold)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 3G (hồng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7"/ A1674/ A1675 3G (trắng)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 3490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad 9.7 2018590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Air590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 1490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 2490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Mini 4490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad New 2017790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 10.5 Inch790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 12.9 Inch790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ iPad Pro 9.7 Inch790,00006-12 ThángGiảm 3-20%