Bảng Giá Vỏ Laptop Acer

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Acer A315790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer AN515 51790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire 3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire 5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire 7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire VX 15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire VX15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire Z1402 35NV790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer ASPRIE 7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer C910 54M1790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Chromebook 15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Chromebook Tab 10790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer E1 572790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer E5 471790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer E5 572G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer E5 573G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer E5 575790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Emachines E730G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer F5 572G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Ferrari 5000790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer G3 573790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Helios 300790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Nitro 5590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Nitro 5 AN515590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Nitro 5 Spin690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Nitro VN7 571G 579B690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer P648690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Predator GX 792790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Predator PH317 51790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer R5 471T790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer R7 572790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer S3 391790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer SF314 52790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Spin SP513 52N790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Spin SP515 51GN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Switch 10790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Switch 7790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Switch ALPHA 12790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Switch SW512790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer TravelMate P648790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Ultrabook S3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Ultrabook S7 391790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer V3 572790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer V5 573G790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer VX5790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire V Nitro 17590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire 9810690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire 9820690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire 9920690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire A717 71690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire A717 72690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire AN515 53690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire AN515-41690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire E1 771690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire E1 772690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire E3 111690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire E3 112690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire E5 773690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire E5 774690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire EC 470690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire EK 571690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire ES1 711690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire ES1 731690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire ES1 732690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire F5 572690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire F5 573690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire F5 771690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire K50 10690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire K50 20690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire M5 583690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire MM1 571690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire One 753690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire One 756690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire One NAV50690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire One P531690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire One ZG5690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire R7 571690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire R7 572690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire S7 392690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire S7 393690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire SA5 271690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire SW7 272690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire SW713 51690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire V3 771690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire V3 772690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire V5 573690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire V5 591690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire V7 581690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire V7 582690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire VN7 792690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire VN7 793690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Aspire VX5 591690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Chromebook C810690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Chromebook C910690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Chromebook CP5 471690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Chromebook CP713 WN690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Chromebook R751690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Emachines W4605690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Emachines W4620690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Emachines W4630690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Extensa 7630690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Extensa 900690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Ferrari One 200690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Ferrari One 201690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Note 330690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Note 973690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Note 975690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Note Light 382690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Note Light 383690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Note Light 384690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Note Light P100690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Note Pro 950690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer One D255690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer One ZG5690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Power 1000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Predator PH517 61690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Predator PT715 51690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Spin SP515 51690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Spin SP714 51690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Swift S40 10690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Swift SF713 51690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer Swift SF714 51690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer TravelMate P259 G2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer TravelMate P648-G2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Acer TravelMate X30 51690,00006-12 ThángGiảm 3-20%