Bảng Giá Vỏ Laptop Axioo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Axioo Aerobook590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Axioo CNW 5522690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Axioo CNW 5623690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Axioo CNW 5645590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Axioo HNM 3225690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Axioo HNM 5443690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Axioo HNM 5445590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Axioo HNM 7043590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Axioo HNM 7047690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Axioo HNM 7087790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Axioo HNM 7247590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Axioo HNW 7287590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Axioo MKU P323690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Axioo Neon RNO 5525790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Axioo Neon W246HU690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO CNC 3222590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO CNW 3523590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO CNW 3623590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO CNW 5522590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO CNW 5623590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO CNW 5643590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO CNW 5645590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO DJJ 615590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 3123590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 3125590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 3145590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 3225590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 3623590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 5323590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 5325590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 5347590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 5443590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 5445590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 7043590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 7047590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 7087590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 7247590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM 7285590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM C623590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM P023590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM P025590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM P122590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM P123590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNM P223590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNW 3123590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNW 3223590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNW 3225590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNW 5323590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNW 5423590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNW 5425590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO HNW 7287590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MKU P323590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MLC 0262590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MLC 2225590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MLC 2422590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MLC 2D22590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MLC P025590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MLM 2025590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MLM 2542590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MMI 2325590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNC590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNC 0152590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNC 015P590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNC 0262590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNC 0262P590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNG 2115590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNG 2410590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNG 2422590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNG P015590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNN 2120590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNN 2125590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNN 2415590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNN 2420590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNN 2422590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNS 4422590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNW 2425590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO MNW P325590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO Neon MLC 0252590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO Neon MLC 125590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO Neon MLC 4222590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO Neon MLC P025590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO neon MNC 0252590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO Pico PJM AX523590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO Pico PJM AX615590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ AXIOO Zetta MNS 0222590,00006-12 ThángGiảm 3-20%