Bảng Giá Vỏ Laptop Dell

Bảng Giá Vỏ Laptop Dell

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Dell Inspiron 5378790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 5420790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 5547790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Vostro V131790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell E7240 (đen)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell 15R790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Alienware 17 R4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Alienware 17R5890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Alienware 18890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell CHROMEBOOK 7310890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell G7 7588790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell INPIRON 5447790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell INPRISON N5378790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell INSIRON 5370790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 10Z 1120790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 11 3148790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 11 3168790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 11 3169790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 13 7373790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 13 7378 2790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 13Z 5323790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 14 7460790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 14 Gaming 7466790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 14 N3437790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 15 7572790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 15 7579790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 15 Gaming 5576790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 15 Gaming 5577790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 15 N7566790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 17 7779690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 17R 5720590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 17R SE 7720690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 7737690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 7746790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron I5577790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron M521R690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron M531R690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron N5521790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron N5537790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron N5559790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron T3158590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Latitude 13 7380690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Latitude 14 E5450690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Latitude 7480590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Latitude 7490590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Latitude E7440690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Latitude E7480690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell PRECISION 7710690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell PRECISION 7720690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell PRECISION M7510790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell PRECISION M7710790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell STUDIO 1747590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell STUDIO1569690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Vostro 14590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Vostro 15 5568590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Vostro 15 7570690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Vostro 5568590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Vostro 7570690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Vostro N5370A590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Vostro V3568690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Vostro V5468A690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Vostro V5470590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Vostro V5568790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell XPS 11 4020Y590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell XPS 11 i5 4210Y690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell XPS 9343590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell XPS 9360690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell XPS Duo 12790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell XPS Duo 13590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell XPS L501X690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell XPS L502690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell XPS13790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell 5520690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron M731R790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell XPS 13 9360690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell 1525590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell 1525 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell 5460590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell 5470/5460690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Adamo 13690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Adamo XPS690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Alienware M17X R4690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Alienware M17X R5690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Alienware M18X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Alienware M18X R2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Chromebook 11 3189590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Chromebook 13 3380690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Chromebook 13 7310690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Chromebook 5190790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inpiron 5447/ N5447590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 15R N5110690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 15Z 1570590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 15Z 5523690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 17 7778690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 17 N7010690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 17R 5721790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 17R 5737790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 17R 7720690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 17R N7110690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron E1405790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron E1505790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron E1705590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron G3 3579690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron G3 3779590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron G5 15/ 5587690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron G7 15/ 7588690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron M301z690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron M731R590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron MINI 10 1010590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron MINI 10 1012690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron Mini 1016590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron Mini 10V690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron MINI 10V 1011690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron MINI 10V 1018690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron Mini 10Z790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron MINI 1210590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron Mini 9 910690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron Mini Duo 1090690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron N3110690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron N3210790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron X200590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Latitude C840590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Latitude V700790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Latitude V710590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Latitude V740590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Latitude X1690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Latitude XT3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Latitude Z690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Precision M20690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Precision M6600590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Precision M6800690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Precision M70690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Precision M90790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Studio 1745590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Studio 1749590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Vostro A90590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Vostro V130790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell XPS 13 1340690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Latitude 13 2-in-1 7350790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell XPS M140 MXC051690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell XPS M170 MXG051590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell XPS M2010 MXP061690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inpiron 11-3000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Dell Inspiron 15 5559/ N5559690,00006-12 ThángGiảm 3-20%