Bảng Giá Vỏ Laptop Fujitsu

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Fujitsu AH532690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH532GFX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH544690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH544G32690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH552690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH552 SL690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH552SL690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH562790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu AH564590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E544590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E554690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E556590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E736790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E743790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E753690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E754590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu E755690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu Lifebook T904 Ultrabook590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu Lifebook T935 Ultrabook790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu Lifebook U904590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu P702790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu P771790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu P772690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu PH530690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu Q704690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu S752690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu S761 Vpro690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu S762790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu S781690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu S904690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu S935690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu T730690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu T900790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu T901690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu TH700690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu U554690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu U574 Ultrabook690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu U745690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu U745 Ultrabook690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu U747790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu U772590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu UH554590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Fujitsu UH574790,00006-12 ThángGiảm 3-20%