Bảng Giá Vỏ Laptop HP

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ HP 13 U108TU690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 14690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 14 AL116TU690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 14 BS007NG690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 14 R220TU690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 14 R221TU690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 15 DA0055TU690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 15 Notebook PC690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 15 R012TX690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 348 G3 1FW38PT690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 7 G2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 7 Plus690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 8 G2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 810 I7690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP ELITE X2 1011 G1690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Elite X2 1012690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP ELITE X2 1012 G2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP ELITE X2 1013 G3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP ELITE X2 G1690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Elitebook 850 G4690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Elitebook 850 G5690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Elitebook X360 1030690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Elitebook X360 G3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP ElitePad 1000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP ELitePad 1000 G2 Healthcare690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Envy 17 AE143NG890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Envy TOUCHSMART 14 K890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Envy TOUCHSMART 17J890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Envy ULTRABOOK 4890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Envy X2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Envy X360 M6890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Notebook 350 G1690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Notebook 355 G2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Omen 15 AX250WM690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Omen 15T690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Omen 17T690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Omen X 17 AP0XX690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Omni 10690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pavilion X360 13890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pavilion X360 BA063TU890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pavilion X360 U100890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pro 10 EE G1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pro 610 G1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pro 8890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pro X2 410 G1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pro X2 612890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Probook 11 EE G2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Probook 400 Series G3690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Probook 655 G1690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Probook X360 11 G1690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Probook X360 440 G1690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Slate 10 HD590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Slate 6390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Slate 7390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Slate 8 Plus590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Slate 9490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Sleekbook 14690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Spectre X360 15 BL012DX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Spectre X360 15T BL100890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Spectre X360 G1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Spectre XT890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP SPLIT X2 13 R890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Stoli Pavilion X2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Stream 8890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP TouchPad890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Zbook 15 G3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Zbook 15U890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Zbook 17 G2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Zbook 17 Studio G3890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 8570 P690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 8740690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP 8840P690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP C500690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP C700690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq 550690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq 610690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq 8510W690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq 8710W690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq CQ420690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq NC8230690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq NC8430690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq NW8000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq NW8240690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq NW8440690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq NW9440690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq NX9420690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq NX9500690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq NX9500A690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq NX9600690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq Presario X1400690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq Presario X6000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Compaq Presario X7000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP DV6T690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP DV9690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Elitebook 2530 P690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Elitebook 8460690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Envy M7690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP F03C690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP F500690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP F700690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP G132690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP G730B690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP G7356690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP H540690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP HDM6690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP HDX 16690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP HDX 18690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP HDX9000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP HQ71004690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP MINI 110690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP MINI 210690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Mini 311690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP MINI1000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP N8000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP NC6100690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP NC6105690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP NC6115690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP NC6200690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Notebook 14-AC000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP NX6100690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP NX8400690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP NXS420690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pavilion M4690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pavilion M6690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pavilion Sleekbook 14690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pavilion Sleekbook 15690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pavilion TX1000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pavilion TX2000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pavilion TX2500690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pavilion X2 10690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Probook 6550690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Probook 6560B690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP TX1250690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP TX16690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP U3000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP V3500690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP V3700690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP V6500690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP X630690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP ZC2000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ HP Pavilion G70690,00006-12 ThángGiảm 3-20%