Bảng Giá Vỏ Laptop Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Lenono Y5070690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo G500 dòng cảm ứng690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo G500S dòng cảm ứng690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo S410 (đen)590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo T450/ T450S690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga 500 - 14IBD590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga 500 - 15IBD590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Edge 15690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Essential B41 80590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Flex 5 1470590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Flex 6 14IKB690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo G580690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo G770790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo IdeaPad Z570590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo IdeaPad Z710590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo ThinkPad Yoga 260690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo ThinkPad Yoga 370690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo U160690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo U31 70590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo U41 70590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo V330 15IKB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo V470690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo V480C590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo XIAO XINRUI 7000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo XIAOXIN 5000590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Xiaoxin TB590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Y40 70690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Y40 80690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Y400590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Y410590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Y50690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Y5070690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Y7070790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga 700 (14 INCH)790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga 900690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Z5070690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Z510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Z90190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo ZUK Edge190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo ZUK Z1190,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo 100S-11IBY590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo 100S-14IBR690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo 110-17ISK690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo 110S-11IBR590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo 120S-11IAP590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo 120S-14IAP590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo 3000 Y410690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo 3000 Y500690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo 720S-14IKB690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo 720S-15IKB690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo A10690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo B110-14IBR690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo B575E590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo B580590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo B70-80790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo B71-80690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo E50-80590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo E51-80690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Edge 2-1580590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Flex 6-11IGM690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Flex 6-14IKB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo G710590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo G780790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo IdeaPad S110690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo IdeaPad Z510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K4450590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo K49590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo LaViE Z590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo LEgion Y720-15IKB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo LEgion Y920-17IKB690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo M50-80590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo M5400590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo N585690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo N586790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo P400590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo P500590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo P580690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo P585590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo S9590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo S9E690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo ThinkPad A475590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo ThinkPad A485690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo ThinkPad Edge S420690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo ThinkPad Edge S430690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo ThinkPad Z61P690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo ThinkPad Z61T790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo U530590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo U550790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo V100690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo V720-14690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo V730-13690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo X61790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Y710690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Y730590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Y900-17ISK690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Y910-17ISK590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga 11690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo YOGA 11S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga 910-13IKB690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Yoga 920-13IKB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Z70-80590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo Z710590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Lenovo 3000 Y200690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ ThinkPad Lenovo L512690,00006-12 ThángGiảm 3-20%