Bảng Giá Vỏ Laptop LG

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Laptop LG 11T740590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG 13Z935590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG 13Z940590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG 13ZD940590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG 13ZD940590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG 14U530590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG A505590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG A510590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG Aurora Xnote S430590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG Aurora Xnote S530590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG B530K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG E500590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG G.AX7HK590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GE3CK590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GH50K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GRAM 13Z940590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GRAM 13Z950590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GRAM 13Z960590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GRAM 13Z970590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GRAM 13Z975590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GRAM 14Z950590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GRAM 14Z960590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GRAM 14Z970590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GRAM 15Z950590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GRAM 15Z960590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GRAM 15Z970590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GRAM 15Z975590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GT50K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GX30K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GX50K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GX58K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GX59K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GX5GK590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GX5SK590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GX70K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG GX7HK590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG KH50K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG KT5DK590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG KX50K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG LX10K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG LX15K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG LX1FK590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG LX20K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG MFS5L590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG P220590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG P300590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG PH70K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG PH7OK590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG PT70K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG RFLGL590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG S900590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG UT50K590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG Xnote A530590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG Xnote N450590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG Xnote N550590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG Xnote P210590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG XNote P330590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG Xnote R405590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG Xnote Z330590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG Xnote Z350590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG Xnote Z430590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG Xnote Z450590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Laptop LG X Note R400590,00006-12 ThángGiảm 3-20%