Bảng Giá Vỏ Laptop MSI

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ MSI CR400890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CR42890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CR420890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CR43 6M890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CR460890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CR600890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CR61890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CR62890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CR640890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CR70890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CR700890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CR72890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CX420890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CX70 2OD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CX70 2PF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CX70 2QF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CX700 020US890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CX700 053US890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CX72 6QD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CX72 6QL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI CX72 7QL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI EX460 037XVN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI EX460X 003VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI FX400890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI FX400 069XVN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI FX400 1481890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI FX600 MX 0113890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GE40 2PC890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GE63VR 7RE 088XVN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GE63VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GE63VR 7RF 004CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GE70890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GE72MVR 7RG890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GE72VR 6RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GE72VR 6RF16H21890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GE72VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GE73 8RF 249VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GE73VR 7RE 068CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GE73VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GF62VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GF72VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL62M 7RD 1407890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL62M 7RD 223CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL62M 7RDX 1642CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL62M 7REX 1252CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL62M 7REX 1650CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL62M 7REX 1896US890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL62MVR 7REX 1214CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL62MVR 7RFX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL62MVR 7RFX 1217CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL62VR 7RFX 848CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL63 8RC 265VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL63 8RC 266VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL63 8RD 099VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL638RC890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL72M 7RDX 1434CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL72M 7RDX 684CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL72M 7RDX 800890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL72M 7REX 817CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL72VR 7RFX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GL73 8RC 092VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP60890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP622QE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP626QE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP627RD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP62M 7RE 817CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP62M 7REX 2686VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP62MVR890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP62MVR 7RFX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP63 8RD 098VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP63 8RE 249VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP70 2QF 632890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP72M 7REX 1613VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP72MVR 7RFX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP72MVR 7RFX 621CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP72MVR 7RFX 669CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP72MVR 7RFX 835CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP72MVR 7RFX 859VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP72VR 6RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP72VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP72VR 7RFX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GP73 8RD 073VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GS70 6QD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GS70 6QE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GS70 STEALTH890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GS72 6QE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GS73 7RE 004CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GS73VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GS73VR 7RG890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GS73VR 7RG 035CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT60 2PC890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT60 2PE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT60 2QD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT60 2QE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT62VR 7RE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT62VR 7RE 417CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT62VR 7RE 436CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT640890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT640 1656890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT70 2QD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT70 DOMINATOR890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT70 DRAGON890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT72890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT73VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT75 8RF 231VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT75 8RG890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT75 TITAN 8RG890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT75VR 7RE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT75VR 7RE 004CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT75VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT75VR 7RF 012890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT80 2QD 237890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT80S 6QD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT83 8RF 037VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT83VR 6RE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT83VR 6RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT83VR 7RE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GT83VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GV62 7RD 1882XVN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GV62 7RD 2823VNS2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GV62 7RE 2690VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GV62VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GV72 7RD 1610VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GV72 7RD 1610VNS2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GV72 7RD 874XVN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GV72 7RD 874XVNS2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GV72 7RE 1494VN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GV72VR 7RF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GX60 Destroyer890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GX620890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GX630 001US890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GX633 044US890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GX633 070US890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GX680 FHD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI GX740 434US890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI MS 16GF890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI PE72 7RD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI PE72 7RE890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI PL60 7RD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI PL62 7RC890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI PL62 7RC 005CN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI PL62 7RD890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI U140 N034890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WE62 7RJX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WE72 7RJ890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WE72 7RJ 1032US890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WE72 7RJX890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WS60 6QH890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WS60 6QI890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WS60 6QJ890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WS60 7RJ890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WS60 7RJ1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WS60 7RJ2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WS63 7RK890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WS63 7RK1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WS63VR 7RL890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WT72 6QM890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WT72 6QN890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WT73VR 7RM890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WT73VR 7RM1890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI WT73VR 7RM2890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI X Slim X600890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI X340 1352890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ MSI X400 1462890,00006-12 ThángGiảm 3-20%