Bảng Giá Vỏ Laptop Sony

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Sony SVF142/ SVF143690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony SVF152/ SVF153590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony XZ Premium/ G8141/ G8142/ SO-04J690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Z1 mini/ D5503/ Z1 Compad290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Z1S/ C6916290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Z1S/ C6916290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Z2A/ D6563290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Z2A/ D6563 (xanh)290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Z2V/ Z3V Verizon/ D6707290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Z4V/ Z4 Verizon/ E6508290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Z5 mini/ Z5 Compact/ E5803290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏộ Sony CW690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏộ Sony VPC-EH590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ C Sony Sony SVF152/ SVF153790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ C Sony SVE14A790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ C Sony SVF142/ SVF143790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ C Sony SVF152/ SVF153790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ C Sony SVS13790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Full Sony SVE151790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit Multi-Flip 13/ SVF13N790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio PCG-Z505690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio PCG-Z600790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVD11790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVD13790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVE15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF15A790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF15N790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVJ20790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVL24790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVP11790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVP13790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVS13790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVS14790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVS15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVT11790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVT13790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVT14790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVT15790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVT21790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVZ13790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio TT790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VGN-Z8590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VGN-Z9590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPCZ1590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPCZ2590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony VaioTX590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony FLIP SVF14N26SGB590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony S590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony SGP-T111790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony SVD 11215CVB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony SVD 11225PXB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony SVF15 218CX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony SVF15322SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony SVF15328SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony SVP 1321DCXS790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony SVP 13223SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony SVS13 122CX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony SVT13 134 CX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Duo 11 SVD 11225CX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Duo 11 SVD 11225PX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Duo 13 SVD 1322BPX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Duo 13 SVD 13231SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Duo SVD 11225CY790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio E SVE111B11W790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio EB4KFX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 13A SVF 13N25SH790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 13A SVF 13N27PG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 14A SVF 14N26SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 14A SVF14N19DJS790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 14E SVF 14A16SH790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1M2E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 15 SVF 15A1S2E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 15A SVF 15N2ACG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 15A SVF15N17DJS790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 15E SVF 1532MSG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit 15E SVF 1532NSN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit SVF 15N1Z2E790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Fit SVF14A16CXB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Pro 11 SVP112A1CM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Pro 11 SVP112A1CW790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Pro 13 SVP13213CX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Pro 13 SVP1321M2EB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio S VJS132X0511S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio S VJS132X0611S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Sony SVE 1513RCX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SV S151290X790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVD 13219SC790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVE17 12ACXB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVE17 137CX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVE171C11L790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF14 A16SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF14 N11CXB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF15214CXW790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF15322SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF15328SGB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVF15328SGW790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVP 13218PG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVP11216SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVP13213SG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVS 15135CN790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVS13123CVB790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVT14 113CX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVT14 124CX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVZ 13116GGI790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio SVZ 1311EGX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Tap 11790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPC Z21BGX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPC Z227GG790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPCEB2PGX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPCF13QFX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPCS111FM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPCS137GX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio VPCSC41FM790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Z VJZ131X0111S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony Vaio Z VJZ131X0211S790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Sony VPC EA34FX I3790,00006-12 ThángGiảm 3-20%