Bảng Giá Vỏ Laptop Toshiba

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Toshiba Chromebook CB30690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Chromebook CB35790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook RX3590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook RX3W590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook Satellite T752690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook Satellite T772690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook SS M52590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook SS MX690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook TB87590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook TB97590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook UX790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Dynabook VX690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Equium U300590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Equium U400590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Mini NB525790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Mini NB550690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Mini NB555D590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Portege Z930690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Portege Z935590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Qosmio X870590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Qosmio X875590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite R850790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite R930590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Radius 11 L15W590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Radius 12 P20W690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Radius 14 E45W790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Radius 15 P50W690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Radius 15 P55W790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Radius L55W590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Z830590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite Z930790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra S4690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra S5690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra TE2000690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra W50-A590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra Z40-A690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra Z40-B690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra Z40-C690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra Z40T690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra Z50790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba L735790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba M780590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba P870590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Portege X30690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Qosmio X75790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba R700590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Radius 14 L40590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba S500690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite C640 1058U690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite C840 1034690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite C850 1005690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Satellite P35W790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Tecra X40690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba U925T790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba X505790,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Toshiba Z830690,00006-12 ThángGiảm 3-20%