Bảng Giá Vỏ Macbook Air

Bảng Giá Vỏ Macbook Air

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Macbook A1342 2009 13.3"/ MC207LL1,890,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook A1342 2010 13.3"/ MC516LL1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook A1534 2015 12.0"/ MF855LL/ MF865LL1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook A1534 2016 12.0"/ MLHA2LL/ MLHC2LL1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook A1534 2017 12.0"/ MNYF2LL/ MNYG2LL1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1237 2008 13.3"/ MB0031,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1304 2008 13.3"/ MB543/ MB9401,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1304 2009 13.3"/ MC505/ MC233/ MC2341,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1369 2010 13.3"/ MC503/ MC5041,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1369 2011 13.3"/ MC965/ MC9661,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1370 2010 11.6"/ MC505/ MC5061,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1370 2011 11.6"/ MC968/ MC9691,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1465 2012 11.6"/ MD223/ MD2241,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1465 2013 2014 11.6"/ MD711/ MD7121,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1465 2015 11.6"/ MJVM2/ MJVP21,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1466 2012 13.3"/ MD231/ MD2321,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1466 2013 2014 13.3"/ MD760/ MD7611,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1466 2015 13.3"/ MJVE2/ MJVG2/ MMGF2/ MMGG21,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A1466 2017 13.3"/ MQD32/ MQD42/ MQD521,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air Retina A1392 2018 13.3"/ MRE82/ MREA2/ MREE2/ MRE92/ MREC2/ MREF2/ MUQT21,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook White A1181 2006 13.3"/ MA700LL/ MA701LL1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook White A1181 2007 13.3"/ MB061LL/ MB062LL1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook White A1181 2008 13.3"/ MA254LL/ MA255LL/ MA472LL/ MA699LL/ MB063LL/ MB402LL/ MB403LL/1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook White A1181 2009 13.3"/ MC240L/ MB881LL1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook 12 inch MNYK2SA1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 11 inch1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 13 inch1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 13 inch 20111,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 13 inch 20171,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 2014 MD711B1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 2014 MD712B1,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 2015 MJVE2ZP1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 2015 MJVP21,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 2015 MJVP2ZP1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air 2016 MMGF2 131,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A11851,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A12781,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A13691,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A13701,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A14061,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A14651,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A14661,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air A15341,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MB0031,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MB5431,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MB9401,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC5031,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC503ZP1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC5041,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC5051,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC5061,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC506LL1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC9651,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC9661,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC9681,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC968LL1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC968ZP1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC9691,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MC969ZP1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD2231,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD223LL1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD223ZP1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD2241,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD2311,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD231LL1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD2321,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD232LL1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD232ZP1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD711B1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD711LL1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD711ZP1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD7121,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD712B1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD712LL1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD712ZP1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD7601,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD760C1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD760CTO1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD760LL1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD760ZP1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD7611,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD761LL1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD761ZP1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MD7711,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MJVG21,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MJVM21,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MQD32SA1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Air MQD42SA1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook MGX721,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook MGX821,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook MGX921,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook MJY32 20151,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook MK4M2 20151,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%