Bảng Giá Vỏ Macbook Pro

Bảng Giá Vỏ Macbook Pro

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Vỏ Macbook Pro 10.21,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 10.2 20121,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 11.1 20141,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 11.21,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 11.2 20141,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 11.31,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 11.3 20141,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 11.4 20151,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 11.5 20151,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 12.1 20151,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 13 Inch MC7241,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 13 Inch MD1011,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 13 Inch MD1021,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 13 Inch MD3131,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 13 Inch MD3141,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 13.3 20161,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 14.2 20171,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 14.3 20171,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 15 Inch MC7211,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 15 Inch MC7231,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 15 Inch MD1031,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 15 Inch MD1041,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 15 Inch MD3181,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 15 MJLT21,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 15.1 20181,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 15.2 20181,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 17 Inch MC7251,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 17 Inch MD3111,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 2015 MF8391,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 2015 MF8401,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro 2015 MF8411,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro A13981,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro A14251,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro A15021,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro GMX721,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro GMX821,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro GMX921,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro GMXA21,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro GMXC21,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MC0241,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MC3711,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MC3721,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MC3731,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MC7001,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MC7211,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MC7231,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MC7241,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MC7251,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MC9751,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MD1011,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MD1021,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MD1031,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MD1041,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MD2121,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MD3111,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MD3131,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MD3141,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MD3181,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MD3221,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MF839ZPA1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MF840ZPA1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MF841ZPA1,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MGX721,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MGX72ZP1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MGX821,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MGX82ZP1,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MGX921,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MGX92ZP1,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MGXA21,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MGXC21,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MGXC2ZP1,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MPTR21,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MPXR21,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MPXT21,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MPXV21,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro MPXX21,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina 13 Inch MD2121,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina 13 Inch MD2131,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina 13 Inch MD6621,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina 13 Inch ME8641,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina 13 Inch ME8651,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina 13 Inch ME8661,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina 15 Inch MC9751,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina 15 Inch MC9761,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina 15 Inch ME2941,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina 15 Inch ME6641,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina 15 Inch ME6651,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina MC9751,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina MC9761,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina MD2121,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina MD2131,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina ME2931,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina ME2941,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina ME6621,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina ME6641,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina ME6651,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina ME8641,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina ME8651,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina ME8661,690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina MF8391,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina MF8401,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina MGX721,390,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina MGX821,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina MGX921,290,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina MGXA21,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ Macbook Pro Retina MGXC21,590,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Vỏ New Macbook Pro ME2941,490,00006-12 ThángGiảm 3-20%