Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản PhẩmGiá Đại Lý Số Lượng 20BH-BDGiảm Giá Trong Tháng
Loa Macbook Pro 10.2 2013690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 11.1 2014690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 11.2 2013690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 11.2 2014690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 11.3 2013690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 11.3 2014690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 11.4 2015690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 11.5 2015690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 12.1 2015690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 13.3 2016690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 13-Inch, Early 2011 MC700690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 13-Inch, Early 2011 MC724690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 13-Inch, Late 2011 MD313690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 13-Inch, Late 2011 MD314690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 13-Inch, Mid 2012 MD101690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 13-Inch, Mid 2012 MD102690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 14.2 2017690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 14.3 2017690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 15.1 2018690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 15.2 2018690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 15-Inch, Early 2011 MC721690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 15-Inch, Early 2011 MC723690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 15-Inch, Late 2011 MD318690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 15-Inch, Mid 2012 MD103690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 15-Inch, Mid 2012 MD104690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 17-Inch, Early 2011 MC725690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 17-Inch, Late 2011 MD311690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 2015 MF839ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 2015 MF840ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro 2015 MF841ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro A1398690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro A1425690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro A1502690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro GMX72690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro GMX92690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro GMXA2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MC024690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MC371690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MC372690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MC373690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MC700690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MC721690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MC723690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MC724690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MC725690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MC975690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MD101690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MD102690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MD103690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MD104690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MD212690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MD311690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MD313690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MD313LL690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MD314690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MD318690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MD322690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MF839ZPA690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MF840ZPA690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MF841ZPA690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MGX72ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MGX82690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MGX82ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MGX92690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MGX92ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MGXA2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MGXC2ZP690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MPTR2SA690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MPXR2SA690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MPXT2SA690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MPXV2SA690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro MPXX2SA690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina MC975690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina MC976690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina MD212690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina MD213690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina ME293690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina ME294690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina ME662690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina ME664690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina ME665690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina ME864690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina ME865690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina ME866690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina MF839690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina MF840690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina MGX72690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina MGX82690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina MGX92690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina MGXA2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina MGXC2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina, 13-Inch, Early 2013 MD212690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina, 13-Inch, Early 2013 MD662690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina, 13-Inch, Late 2012 MD212690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina, 13-Inch, Late 2012 MD213690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina, 13-Inch, Late 2013 ME864690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina, 13-Inch, Late 2013 ME865690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina, 13-Inch, Late 2013 ME866690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina, 15-Inch, Early 2013 ME664690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina, 15-Inch, Early 2013 ME665690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina, 15-Inch, Late 2013 ME294690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina, 15-Inch, Mid 2012 MC975690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro Retina, 15-Inch, Mid 2012 MC976690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro GMX82690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Loa Macbook Pro GMXC2690,00006-12 ThángGiảm 3-20%
Xem chi tiết Thu gọn

1. Giới thiệu

Chào mừng quý khách hàng đến với website chúng tôi.

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi quý khách tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về Điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là quý khách chấp nhận với những thay đổi đó.

Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi.

2. Hướng dẫn sử dụng website

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.


3. Thanh toán an toàn và tiện lợi

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận hàng tại địa chỉ người bán)
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản