Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Bàn Phím HP 10-P018WM390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 11-V010WM390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 14-AX040NR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 14-AX050NR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 14-BF040WM390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 14-BK063ST390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 14-CB113WM390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 14-DF0020NR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 14Q-BU101TU390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 14q-CS0005TU390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 14s (2020)390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-BA077CL490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-BA081NR490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-BQ276NR490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-BS008DS490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-BS009DS490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-BS012DS490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-BS168CL490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-BS191OD490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-BU034TU490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-BW010NR490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-DA0020NR490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-DA0295TU490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-DA0434TX490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-DB0061CL490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-DB0071NR490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-DB0073NR490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-DB0076NR490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-DC0020NR490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15Q-BU041TU490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15Q-DS0005TU490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15Q-DS0029TU490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15-R074TU490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 15Z490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 17-BS067CL490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 17Z490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 255 E2 7110390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 2DQ75UA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 2UE55UA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 2XP61UTABA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 3VN32UA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 3VQ42UA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 3ZF66UA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 450 G5390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 4AK77UA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP 5AY25PA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP AC121TX390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP BS066NR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ChromeBook 11 3NU57UT390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ChromeBook 11 F2J08AA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ChromeBook 14-AK031NR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ChromeBook 3PH11UA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Chromebook x360390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP DA0031NR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Eclipse Notebook490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP EliteBook 1040 G3490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP EliteBook 735 G5490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP EliteBook 745 G4490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP EliteBook 745 G5490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP EliteBook 755 G5490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP EliteBook 830 G7490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP EliteBook 835 G7490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP EliteBook Folio L4A51UTABA490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP EliteBook Folio L4A53UTABA490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP EliteBook Folio L4A55UTABA490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP EliteBook L3Z34UTABA490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP EliteBook L3Z41UTABA490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP EliteBook P0C66UTABA490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP EliteBook x360 1040 G7690,000890,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Envy 13 (2020)390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Envy 14-k110nr390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Envy 15 (2020)490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Envy 17490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Envy 8550390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Envy X2 12-G018NR590,000890,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Envy x360 13 (2020)590,000890,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Envy x360 13-AG0035AU590,000890,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Envy x360 15 (2020)590,000890,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Envy x360 15M590,000890,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP F7W47UT390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP M5D89USABA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Mini 1104 C6Y78UT390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP NoteBook 14-DF0010NR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP NoteBook 15390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP NoteBook 15-BA040NR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP NoteBook 15-BS007DS390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP NoteBook 15-BW017CL390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP NoteBook 15-DA0047NR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Notebook 15-da0295tu390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP NoteBook 15-G073NR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP NoteBook 17-BY0055NR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP NoteBook 1KU69UA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP NoteBook 4BA40EA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP NoteBook 4JC27UA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Omen 15 (2020)590,000890,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Omen X 2S590,000890,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP P0C06UTABA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 14-bf050wm390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 15-BC444TX490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 15-CC067CL490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 15-CS0059NR490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 15-CS1052TX490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 15-CU0058NR490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 15-CW0000490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 15-CX0020NR490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 15-DK0045TX490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 15-P001TX490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 15-P157CL490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 17-G121WM490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 1KT34UA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 1KU19UA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion 4QA89A390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion Gaming 15 (AMD)890,0001,290,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion Gaming 16890,0001,290,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion Notebook390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion X360 13-U157790,0001,090,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion x360 14 (2020)790,0001,090,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion X360 14M-CD0003DX790,0001,090,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion X360 15-cr0017nr790,0001,090,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Pavilion X360 15-CR0078NR790,0001,090,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP PB360440G1390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP PBX36011G1EE390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ProBook 11 EE G2490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ProBook 11 G2490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ProBook 455 G5490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ProBook 470490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ProBook 640 G1490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ProBook 640 G2490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ProBook 645 G4490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ProBook 655 G3490,000690,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ProBook X360790,0001,090,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ProBook X360 11 G1790,0001,090,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ProBook X360 11 G2 EE790,0001,090,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ProBook X360 440 G1790,0001,090,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Spectre x360 13 (2019)790,0001,090,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Spectre x360 13-ap0101tu790,0001,090,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Spectre x360 LTE790,0001,090,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Star Wars390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Stream390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Stream 11 Pro G4 EE390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Stream 14390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Stream 14-5MP90UAABA390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Stream 14-CB010NR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Stream 14-CB020NR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Stream 14-CB110NR390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Stream 14-CB112WM390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Stream Pro390,000590,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP Z5S49UC790,0001,090,00006-24 Tháng
Bàn Phím HP ZBook 14U G4790,0001,090,00006-24 Tháng

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn

Bàn phím HP 450

390,000₫