Giá Linh KiệnGiá Chính Hãng


Chân Sạc Samsung Galaxy S20 FE 5G690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy S20 FE690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A42 5G690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy Z Fold 2690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy M51690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy Note 20 5G690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy Note 20 Ultra690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy Note 20690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy M01 Core590,000690,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy Z Flip 5GCHƯA CÓ HÀNGCHƯA CÓ HÀNGBTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A01 Core490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy M01s490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy M31s490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy M01490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A21s490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy J2 Core 2020490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A51 5G490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A71 5G490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A21490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy M11490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A31490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy M21490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A41490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A11490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy S20+690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy S20 Ultra690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy Z Flip690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy S20 5G690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy S20+ 5G690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy S20 Ultra 5G690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy S20690,000790,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy M31590,000690,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy XCover ProCHƯA CÓ HÀNGCHƯA CÓ HÀNGBTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy S10 Lite590,000690,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy Note 10 Lite590,000690,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A51490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A01490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A71490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung W20 5GCHƯA CÓ HÀNGCHƯA CÓ HÀNGBTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A70490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A20s390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy M10s390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A90 5G390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy M30s390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A50s390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A30s390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A10s390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy Note 10590,000690,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung 3V T116390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung A3490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung A300490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung A5490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung A7 2016490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung A700490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung A8490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung A9 2016490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung ATiv Tab 3490,000590,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung G360290,000390,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung G850390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A3390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A3 2016390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A3 2017390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A3 Duos390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A5390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A5 2016390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A5 2017390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A6390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A6 Plus390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A7 2016390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A7 2017390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A8390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A8 Plus390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A9 2016390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy A9 Pro 2016390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy Alpha390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy Book 10.6 Inch390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy C5390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy C5 Pro390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy C7390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy C7 2017390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy C7 Pro390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy C8390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy C9 Pro390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy E3390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy Feel390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy Grand Prime390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy J max390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy J1 2016390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy J1 Mini390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy J1 Mini Prime390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy J2 2016390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy J2 2018390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy J2 Prime390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy J2 Pro390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy J2 Pro 2016390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy J3390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy J3 Prime390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH
Chân Sạc Samsung Galaxy J3 Pro390,000490,000BTTC-BH 1TH- BD 12TH

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, khóa iCloud, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

5. Chính sách Bảo Hành - Bảo Dưỡng 12 - 24 tháng

Xem bảng giá Thu gọn