Bảng Giá Màn Hình Macbook Pro

Tên Sản PhẩmGiá Linh KiệnGiá Chính Hãng

Thu Mua Máy Giá Cao

Hư - Cũ - Lỗi

Cụm Màn Hình MacBook Pro 13-inch 20208,900,00010,900,000Thu Mua Lại Máy 12,500,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MVVK2LL6.900,0008.900,000Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MVVJ2LL6.900,0008.900,001Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MR932HN/A6.900,0008.900,002Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MR962HN/A6.900,0008.900,003Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MR9Q2HN/A6.900,0008.900,004Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro Z0UM8HN/A6,900,0008.900,005Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro Z0UC4HN/A5,900,0006,590,000Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MK472HN/A5,900,0006,590,000Thu Mua Lại Máy 7,500,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MGX82HN/A5,900,0006,590,000Thu Mua Lại Máy 5,000,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MNQF2LL/A5,900,0006,590,000Thu Mua Lại Máy 5,000,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MPXQ2/R25,900,0006,590,000Thu Mua Lại Máy 5,000,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MD101HN/A5,900,0006,590,000Thu Mua Lại Máy 5,000,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MJLQ2HN/A5,900,0006,590,000Thu Mua Lại Máy 5,000,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MLW72HN/A2,900,0003,900,000Thu Mua Lại Máy 5,000,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MF839HN/A2,900,0003,900,000Thu Mua Lại Máy 5,000,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MLW82HN/A2,900,0003,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình MacBook Pro MLL42HN/A2,900,0003,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình (Cụm Màn Hình Retina 2012 – 2013) A1398 15.4 Led3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình (Cụm Màn Hình Retina 2014 2015) A1398 15.4 Led3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình (Cụm Màn Hình Retina 2014 2015) A1398 15.4 Led NGUYÊN CỤM3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình (Macbook Pro 13 "A1425 2012 2013 Retina ) 13.3 INCH Led3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình (Macbook Pro 13 "A1425 2012 2013 Retina ) NGUYÊN BỆ 13.3 INCH Led3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình (Macbook PRO 13" Retina A1502 2013-2014) 13.3 INCH Led3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình (Macbook PRO 13" Retina A1502 2015) 13.3 INCH Led3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình (Macbook Pro A1342 & A1278 ) 13.3 INCH Led Slim3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình (Macbook Pro A1342 & A1278 ) 13.3" NGUYÊN BỆ3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 10.0 Led Dày3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 10.1 Led Dày3,990,0004,900,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 11.6 Led Slim (30 PIN)2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 12.5 Led Dày2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 12.5 Slim 30Pin2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 12.5 Slim 40Pin2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 13.3 Led Dày2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 13.3 Vuông Led Dày2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 13.4 Slim 40P2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 14.0 Led Dày (1600*900) HD+2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 14.0 Slim 30P FHD2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 14.0 Slim 40P 1600*9002,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 14.0 Vuông Led Dày2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 15.6 Led Dày (1600*900) HD+3,490,0004,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 15.6 Led Dày FHD (có gương)3,490,0004,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 15.6 Slim 30P FHD (có gương)3,490,0004,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 15.6 Slim 40P FHD (có gương)3,490,0004,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 15.6 Slim 40P QHD 3K (3200*1800)3,490,0004,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 15.6 Slim UHD 4K (3840*216)3,490,0004,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 16.0 Led Dày3,490,0004,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 16.0 Slim 40P FHD (3D)4,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 16.0 WG (2 Bóng)4,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 16.4 Ied Dày4,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 16.4 Led Dày FHD4,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 17.0 WG4,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 17.3 Led Dày FHD4,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 17.3 Slim 30P4,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình 17.3 Slim 30P FHD4,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 10.24,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 10.2 20124,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 11.1 20144,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 11.24,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 11.2 20144,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 11.34,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 11.3 20144,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 11.4 20154,490,0005,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 11.5 20152,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 12.1 20152,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 13 20172,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 13 inch 20162,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 13 Inch MC7242,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 13 Inch MD1012,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 13 Inch MD1022,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 13 Inch MD3132,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 13 Inch MD3142,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 13.32,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 13.3 20162,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 14.2 20172,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 14.3 20172,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 15 inch2,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 15 Inch MC7212,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 15 Inch MC7232,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 15 Inch MD1032,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 15 Inch MD1042,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 15 Inch MD3182,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 15 MJLT22,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 15.1 20182,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 15.2 20182,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 172,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 17 Inch MC7252,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 17 Inch MD3112,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 20132,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 20142,490,0003,490,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 20153,490,0004,790,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 2015 13 inch3,490,0004,790,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 2015 MF8393,490,0004,790,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 2015 MF8403,490,0004,790,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 2015 MF8413,490,0004,790,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 20163,490,0004,790,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 20173,490,0004,790,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 2017 13 Inch3,490,0004,790,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000
Cụm Màn Hình Macbook Pro 2017 15 Inch3,490,0004,790,000Thu Mua Lại Máy 4,000,000

Hướng dẫn Hỏi Giá - Mua Hàng

1. Giá trên không phát sinh chi phí khác dành cho khách lẻ và cả cửa hàng mua số lượng trên 10. 

2. Tùy từng thời điểm giá linh kiện có thể tăng hoặc giảm, chúng tôi chưa update được giá. Mong Quý Khách thông cảm.

3. Trường hợp khách hàng cần bán lại máy hư, máy cũ,... chúng tôi có nhu cầu thu lại giá cao nhằm đáp ứng chính sách từ hãng

4. Máy cũ hư lỗi linh kiện như: hư màn hình, hỏng main, hỏng pin,... => Giá thu mua bằng 50% - 70% giá thị trường bán ra

MÀN HÌNH MACBOOK PRO SIÊU ĐẲNG CẤP – GIÁ CỰC ÊM TẠI TRUNG TÂM BẢO HÀNH ONE

Quý khách hàng đã và đang sử dụng màn hình macbook pro. Hay đang có nhu cầu sử dụng màn hình macbook pro. Hoặc đang mong muốn thay màn hình macbook pro.

Nhưng quý khách hàng chưa hiểu rõ về màn hình macbook pro là gì? Có nên sử dụng màn hình đó hay không? Và địa chỉ uy tín – chất lượng nào có thể giúp quý khách hàng sở hữu được màn hình macbook pro siêu đẳng cấp và giá cực êm? Hãy theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi để hiểu hơn nhé!

MACBOOK PRO LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Macbook Pro được xem là “đỉnh cao” của laptop do Apple sản xuất.

Những năm trở lại đây, những sản phẩm của Apple luôn thu hút và tạo sự lôi cuốn người dùng. Đặc biệt là những quý khách hàng trong ngành đồ họa, lập trình, IT.

Bởi sự sang trọng trong thiết kế, cấu hình cao, màn hình đẹp, hiệu năng ổn và chạy đa nhiệm tốt. Cũng như mang tới dòng sản phẩm chất lượng hàng đầu.

Nhưng do sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp. Nên giá bán của Macbook Pro khá cao. Vì thế, cũng gây khó khăn không nhỏ cho những khách hàng khi có nhu cầu sử dụng.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA MÀN HÌNH MACBOOK PRO

Màn hình macbook Pro là “khủng long xinh đẹp” trong thế giới laptop:

  • Thiết kế cao cấp, chất lượng, sang trọng, đường nét  mỏng và nhẹ .
  • Đèn Led sáng và độ tương phản tăng.
  • Màn hình cung cấp màu đen hiển thị sâu hơn và màu trắng thì trắng sáng hơn.
  • Khách hàng không còn nỗi lo vết trầy, màn hình bị tối màu, vết loang lổ làm che hình ảnh hiển thị.
  • Hình ảnh hiển thị cực kỳ sắc nét và tươi tắn đảm bảo màu sắc thực tế trung thực, lý tưởng cho thiết kế đồ họa, chỉnh sửa hình ảnh.

NÊN HAY KHÔNG NÊN SỬ DỤNG MÀN HÌNH MACBOOK PRO?

Từ những ưu điểm vượt trội của màn hình macbook Pro mà chúng tôi đã phân tích ở trên. Chắc chắn khách hàng cùng tự trả lời được câu hỏi là có nên hay không nên sử dụng màn hình macbook Pro  rồi phải không?

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có đôi chút lời khuyên dành cho khách hàng nhé!

Trước khi muốn sử dụng màn hình macbook Pro, quý khách hàng nên xem xét nhu cầu và mục đích sử dụng của bản thân là gì?

Trong trường hợp, nếu như gia đình bạn có điều kiện cao và không phải suy nghĩ về kinh phí. Có thể mua màn hình macbook Pro bất kỳ lúc nào muốn. Riêng trường hợp này chúng tôi xin phép không bàn tới.

Nhưng nếu điều kiện gia đình không cho phép. Hoặc bạn chỉ mua màn hình máy tính phục vụ cho mục đích:  Viết bài, làm văn phòng và lướt website… Chúng tôi nghĩ quý khách hàng có thể cân nhắc trước khi mua. Bởi vì khoán tiền bạn bỏ ra không nhỏ.

Còn nếu nhu cầu và mục đích cũng như là công việc của quý khách hàng cao hơn. Hoặc là quý khách hàng thực sự cần một “siêu nhân”  cân hết  trên tất cả mặt trận.  Quý khách hàng nên sở hữu loại màn hình này nhé!

MÀN HÌNH MACBOOK PRO Ở ĐÂU SIÊU ĐẲNG CẤP – GIÁ CỰC ÊM

Theo cuộc khảo sát mới nhất của Trung Tâm Bảo Hành One. Trước khi mua một sản phẩm nào đó, không riêng gì màn hình Macbook Pro, quý khách hàng quan tâm nhất chính là về giá, chất lượng và uy tín của sản phẩm. 

Liệu rằng, ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi nào quý khách hàng có thể trao “trọn niềm tin” khi có nhu cầu mua, sử dụng hoặc thay màn hình Macbook Pro?

Một trong những địa chỉ được người tiêu dùng sản phẩm Apple thừa nhận và khẳng định chất lượng nhất phải kể đến là Trung Tâm Bảo Hành One.

Hơn 9 năm hình thành và phát triển, Trung Tâm Bảo Hành One được định hướng chiến lược khá rõ ràng. Hơn hết, chúng tôi luôn luôn đặt lợi ích khách hàng trước rồi mới đến lợi ích của công ty.

TRUNG TÂM BẢO HÀNH ONE – CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN TÊN TUỔI TRÊN THỊ TRƯỜNG

Trung Tâm Bảo Hành One "vui lòng khách tới hài lòng khách đi"

Tại Trung Tâm Bảo Hành One, quý  khách hàng sẽ được:

  • Bảo hành 100% khi có nhu cầu sửa - thay -  mua mới màn hình macbook pro.
  • Quý khách hàng được lấy liền và trực tiếp theo dõi quá trình sửa, thay màn hình mà không phải chờ đợi lâu. Thời gian mất khoảng 30-45 phút.
  • Đội ngũ kỹ thuật giỏi, giàu kinh nghiệm lâu năm, vui vẻ, tận tình, tỉ mỉ, không sai sót.
  • Sản phẩm được kiểm tra và test kỹ trước khi thay cho khách hàng
  • Chế độ hậu mãi chu đáo, ưu tiên học sinh, sinh viên và khách hàng thường xuyên, thân quen với trung tâm.

Ngoài ra, khí tới với Trung Tâm Bảo Hành One, khách hàng còn được nhân viên kỹ thuật hướng dẫn sử dụng, bảo vệ màn hình Macbook Pro đúng cách. Cũng như là cách nhận biết và sửa chữa một số lỗi màn hình cơ bản tại nhà giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí không cần thiết.

Thực sự mà nói, hiện nay màn hình Macbook Pro bị làm giả rất nhiều. Quý khách hàng muốn mua được sản phảm chất lượng, chính hãng như “mò kim đáy biển”. Đâu đâu cũng có trường hợp “treo đầu dê bán thịt chó”. Nếu quý khách hàng không có kinh nghiệm phân biệt hàng chính hãng Apple và hàng “kém chất lượng” thì bạn rất dễ “rước” về màn hình Macbook pro “nhái” tinh vi.

Vậy nên, hãy đến ngay Trung Tâm Bảo Hành One để hữu màn hình Macbook Pro tốt nhất - chất lượng - giá cả phù hợp nhất. Để tránh tiền mất tật mang không mong muốn.

 

Xem bảng giá Thu gọn